กฎกอล์ฟที่ควรรู้

นักกอล์ฟสมัครเล่น รับเงินรางวัลอย่างไรจึงไม่เสียสถานะภาพ

นักกอล์ฟสมัครเล่น รับเงินรางวัลอย่างไร
จึงไม่เสียสถานะภาพ

สวัสดีครับ ท่านนักกอล์ฟ

R&A และ USGA มีการปรับปรุงแก้ไขกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น เมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา สาระสำคัญมีหลายประการ  แต่มี 2 ประการที่ควรจะแนะนำ ดังนี้

      1. นักกอล์ฟสมัครเล่น อาจมีโลโก้เชิงพาณิชย์ติดเครื่องแต่งกายได้ แต่มีเงื่อนไข

      2. นักกอล์ฟสมัครเล่น ชิงเงินรางวัลได้ แต่มีเงื่อนไข

ทั้ง 2 ประเด็นสำคัญ ยังมีนักกอล์ฟแข่งขันเข้าใจแตกต่างจากกฎกอล์ฟ โดยเฉพาะหัวข้อชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์ของ 2022 Rules of Amateur Status

การปรับปรุงกฎให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับเกมสมัครเล่นระดับโลกในปัจจุบัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎนั้นเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้   ตอบรับตลอดกระบวนการตรวจสอบซึ่งรวมถึง: สหพันธ์แห่งชาติและสมาคมกอล์ฟของรัฐ, สมาคมกอล์ฟอาชีพทั่วโลก (PGAs), ทัวร์ทั่วโลก, NCAA และนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับชั้นนำ โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลัก 3 ประการ:

      – เพื่อให้แน่ใจว่ากฎเป็นประโยชน์สูงสุดของเกม 

      – สะท้อนให้เห็นถึงเกมสมัยใหม่  และ

      – สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

ยืนยันตำแหน่งสำคัญของกอล์ฟสมัครเล่นในเกมและคุณค่าในการรักษาสถานะมือสมัครเล่นกฎเพื่อปกป้องทุกวิถีทางในการเล่นกอล์ฟและสนุกกับการเล่นกอล์ฟ

นักกอล์ฟสมัครเล่น มีคุณสมบัติอย่างไร

กฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นยึดถือว่า  นักกอล์ฟทุกคนเป็นสมัครเล่น เว้นแต่จะได้รับ:

      – รางวัลที่สูงกว่าขีดจำกัด $1,000 USD

      – การรับเงิน หรือค่าตอบแทนสำหรับการการสอน

      – การจ้างงาน (รวมถึงการประกอบอาชีพกอล์ฟอิสระ) ในสนามกอล์ฟ หรือสนามไดร์ฟ เป็นอาชีพ 

      – การเป็นสมาชิกของสมาคมสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ดำเนินการใด ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น(non-amateur) และยังคงเป็นผู้ที่ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น(non-amateur) จนกว่าจะได้รับคืนสถานะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น

ได้รับคืนสถานะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นแล้ว ไปแข่งขันกอล์ฟอาชีพ จะมีสถานภาพอย่างไร

มีสถานะไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น(non-amateur) ต้องทำเรื่องขอคืนสถานะให้เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยองค์กรกอล์ฟแห่งชาติ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการ :

      – คืนสถานภาพให้กับผู้ที่ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น(non-amateur)

      – ต้องใช้ระยะเวลารอก่อนที่จะคืนสถานภาพ หรือ

      – ปฏิเสธการคืนสถานภาพ    

Non-amateur แข่งขันกับนักกอล์ฟสมัครเล่นได้ไหม

นักกอล์ฟอาชีพแข่งรายกอล์ฟชิงถ้วยกอล์ฟสมัครเล่นไม่ได้  นักกอล์ฟอาชีพแข่งขันเพื่อเงินรางวัล  หรือมีอาชีพสอนเพื่อเงิน 

นักกอล์ฟอาชีพต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ หรือระเบียบทัวร์ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ เป็นการละเมิดจรรยาวิชาชีพ อาจมีโทษตามข้อบังคับสมาคม    

นักกอล์ฟสมัครเล่น อาจมีโลโก้เชิงพาณิชย์ติดเครื่องแต่งกายได้ มีเงื่อนไขอย่างไร

กฎข้อไม่ได้จํากัดจำนวน หรือขนาดของโลโก้เชิงพาณิชย์ที่นักกอล์ฟสมัครเล่น อาจติดบนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของเขา แต่ผู้จัดการแข่งขันอาจต้องการจํากัดการระบุตัวตนเชิงพาณิชย์ที่อนุญาตบนเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นที่ได้รับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ เพื่อเข้าไปร่วมแข่งขัน เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สินค้าคู่แข่ง เป็นต้น

นักกอล์ฟสมัครเล่น ชิงเงินรางวัลได้ มีเงื่อนไขอย่างไร

อนุญาตนักกอล์ฟสมัครเล่นในการแข่งขันสแครช(Scratch Competitions) รับรางวัล รวมถึงเงินรางวัลจํากัด £700 หรือ US$ 1,000 ต่อการแข่งขัน เว้นแต่องค์กรกำกับดูแลแห่งชาติกําหนดเงินรางวัลจํากัดไว้ต่ำกว่า การแข่งขันสแครชเป็นการแข่งขันที่ไม่มีแฮนดิแคปมาเกี่ยวข้องในการคิดสกอร์

ใช้กับการแข่งขันกอล์ฟ แท่นทีถึงหลุม(Tee-to-Hole) ที่เกี่ยวข้องกับสกอร์สําหรับหลุม โดยไม่คํานึงถึงสถานที่ที่ใช้แข่งขัน (ตัวอย่างเช่น ในสนามกอล์ฟ หรือเครื่องจําลองกอล์ฟ(golf simulator))

นักกอล์ฟที่ไปแช่งรายการชิงเงินรางวัลของกอล์ฟอาชีพ เสียสถานะภาพหรือไม่

ขึ้นอยู่กับนักกอล์ฟผู้นั้นไปแข่งในสถานะอะไร  ถ้าไปแข่งรับเชิญสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นก็ไม่เสียสถานะภาพ แต่ควรแสดงเจตจำนงก่อนแข่ง แต่ถ้าไปแข่งในสถานะนักกอล์ฟอาชีพ หรือสมาชิกทัวร์ แม้จะได้รับเงินรางวัลไม่ถึง $1,000 หรือตกรอบไม่ได้รับเงินรางวัล ก็ถือว่าเป็น Non-amateur ไม่มีสิทธิ์แข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น    

ชมรม/สโมสร สถาบันการศึกษา นักกอล์ฟ มีข้อสงสัยในกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นปี 2022 สอบถามได้ที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ป้องกันการเสียสถานภาพสมัครเล่นโดยใช่เหตุ หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

โดย อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director