กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎการเล่น โฟร์บอลและโฟร์ซั่มส์ 

กฎการเล่น โฟร์บอล และโฟร์ซั่มส์ 

สวัสดีครับ ท่านนักกอล์ฟ

การแข่งขันสโมสรระดับชาติ จะมีรูปแบบการแข่งขันที่แตกต่างจากสโตรคเพลย์ หรือแมทช์เพลย์ทั่วไป ซึ่งจัดโดย รัฐวิสาหกิจ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันการศึกษา ล่าสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าขอนแก่น จัดกอล์ฟ “KKU Royal TROPHY ครั้งที่ 1 เป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น  วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

การแข่งขันครั้งนี้ เป็นประเภททีมแต่ละทีมให้มีนักกอล์ฟ 12 คน ลงแข่งขันวันละ 8 คน เป็นการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ กรอสสกอร์ แข่งขัน 2 วัน  วันแรกเป็นการแข่งขันรูปแบบ โฟร์ซั่ม รอบที่กำหนด 9 หลุม และโฟร์บอล รอบที่กำหนด 9 หลุม  วันที่สอง แข่งบุคคลรูปแบบสโตรคเพลย์ รอบที่กำหนด 9 หลุม 2 รอบ รวม 18 หลุม

การเล่น โฟร์บอล สโตรคเพลย์ (กฎข้อ 23.1)

1. วิธีการเล่น โฟร์บอล สโตรคเพลย์เป็นอย่างไร

เป็นการเล่นสโตรคเพลย์ธรรมดา เพียงแต่เล่นเป็นคู่(พาร์ทเนอร์กัน A หรือ B) ต่างคนต่างตีลูกของตนเองจนลงหลุม 

ผู้เล่นคนใดทำสกอร์ต่ำกว่าก็ใช้สกอร์ผู้นั้นในหลุมนั้น เล่นจนครบรอบที่กำหนด

สามารถปรึกษากับพาร์ทเนอร์ และแคดดี้ของพาร์ทเนอร์ได้

2. วิธีการจดสกอร์ (กฎข้อ 23.2b)

สตาร์ทเตอร์จะแจกสกอร์การ์ดคู่ละเพียง 1 ใบ มอบหมายให้อีกฝ่ายเป็นมาร์คเกอร์

ในแต่ละหลุม  มาร์คเกอร์จะจดสกอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งเพียงคนเดียวที่ทำสกอร์ดีกว่า

ต้องลงในช่องของผู้เล่นคนนั้นอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่น A ทำสกอร์หลุมใดต่ำกว่า ก็ใส่สกอร์นั้นลงในช่องผู้เล่น A  แต่ถ้า ผู้เล่น B ทำสกอร์หลุมใดต่ำกว่า ก็ต้องใส่สกอร์นั้น ลงในช่องผู้เล่น B

ข้อควรระวัง  เจ้าของสกอร์การ์ด ต้องตรวจสอบสกอร์แต่ละหลุมให้ถูกต้อง  อย่าใส่สกอร์ของผู้เล่นที่ทำสกอร์ได้ ผิดช่อง หากส่งสกอร์การ์ดแล้ว มีโทษตัดสิทธิ์

คำแนะนำ ผู้เล่นทั้ง 2 คน อาจบันทึกสกอร์ของแต่ละคนทั้ง 9 หลุม ต้องระวังอย่าสลับสกอร์กัน

3. ในแต่ละหลุม ต้องมีผู้เล่นทั้ง 2 คน หรือไม่  (กฎข้อ 23.4)

ไม่จำเป็น  ในแต่ละหลุม ขอให้มีตัวแทน 1 คนก็นับสกอร์ได้

พาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้เริ่มเล่นในหลุมใด จะลงเล่นระหว่างหลุมไม่ได้ ต้องไปเริ่มเล่นหลุมถัดไป

ข้อควรระวัง ถ้าคนเดียวเกิดละเมิดกฎร้ายแรงถูกตัดสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งคู่

4.พาร์ทเนอร์ ดรอป หรือวางแทนกันได้หรือไม่ (กฎข้อ 23.5a)

ได้ ให้พาร์ทเนอร์ทำได้ก่อนทำสโตรค เช่นมาร์คจุดของลูก และหยิบขึ้น กลับมาวาง ดรอป และวางลูกนั้น

5. พาร์ทเนอร์กระทำการละเมิดกฎ ถือเสมอผู้เล่นทำ (กฎข้อ 23.5b)

ตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์ปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค  หรือ เป็นสาเหตุทำลูกของพาร์ทเนอร์เคลื่อนที่โดยบังเอิญ

6. ลำดับการเล่นของฝ่าย (กฎข้อ 23.6)

เมื่อถึงลำดับการเล่นของฝ่าย  อาจเล่นตามลำดับที่ฝ่ายเห็นว่าดีที่สุด (อาจจะใกล้กว่า เล่นก่อนก็ได้ เมื่อถึงลำดับของฝ่าย)

7. ใช้เหล็กร่วมกัน ได้หรือไม่ (กฎข้อ 23.7)

อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน ตราบเท่าที่จำนวนรวมของไม้กอล์ฟที่ทั้งคู่มีรวมกันไม่เกิน 14 อัน

การเล่นโฟร์ซัมส์ สโตรคเพลย์  (กฎข้อ 22)  

กฎการเล่น โฟร์ซัมส์ กฎข้อ 22.1     

1.วิธีการเล่นโฟร์ซัมส์  สโตรคเพลย์  เป็นอย่างไร (กฎข้อ 22.1)

เป็นการเล่นเป็นคู่   ในแต่ละหลุมใช้ลูกเดียวสลับกันตี  ตั้งแต่แท่นตั้งทีจนลงหลุม ได้สกอร์แต่ละหลุมเท่าใดก็จดลงในสกอร์การ์ด และสลับกันทีออฟในหลุมถัดไป

ผู้เล่นสามารถปรึกษากับพาร์ทเนอร์ และแคดดี้ของพาร์ทเนอร์ได้

2. การเลือกหลุมทีออฟ (กฎข้อ 22.3)

ผู้เล่นในฝ่าย จะต้องเลือกหลุมที่จะทีออฟคนแรก ถ้าผู้เล่นที่หนึ่ง เลือกทีออฟ หลุมคู่ คือ 10, 12,14,16 และ 18 ผู้เล่นคนที่สอง ต้องเลือก หลุมคี่ คือ หลุม 11,13,15 และ17  

เลือกแล้วต้องทีออฟตามนั้น  หากทีออฟผิดลำดับจะมีโทษปรับ 2 สโตรค โดยไม่นับสโตรคที่ตีผิดลำดับ และจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทีออฟหลุมถัดไป โดยให้ผู้เล่นที่ถูกต้องมาทีออฟใหม่ มิฉะนั้นคู่นี้จะมีโทษตัดสิทธิ์

3. ถ้าถึงกำหนดเวลาปล่อยตัว ผู้เล่นไม่พร้อมเล่น จะมีโทษปรับอย่างไร (กฎข้อ 22.4b)

ต้องมีผู้เล่น หรือพาร์ทเนอร์พร้อมเล่นในเวลา 1 คน ถ้าทั้ง 2 คนมาสาย แต่พร้อมภายใน 5 นาทีที่กำหนด มีโทษปรับ 2 สโตรค  กรณีไม่พร้อมเล่นทั้ง 2 คน และเกินเวลาที่กำหนด 5 นาที มีโทษตัดสิทธิ์

แต่ถ้ามีผู้เล่น 1 คน สามารถเล่นไปก่อนได้  พาร์ทเนอร์ที่จะเล่นลำดับที่สองต้องอยู่ในเวลาเริ่มที่จุดเริ่ม หรือในหลุมใกล้กับที่คาดว่าลูกที่เล่นจากพื้นที่ตั้งทีจะไปหยุดอยู่ ถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์คนใดอยู่ในลักษณะนี้ ฝ่ายนั้นจะมีโทษปรับ 2 สโตรค

4. ใช้เหล็กร่วมกัน ได้หรือไม่ (กฎข้อ 22.5)

อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน ตราบเท่าที่จำนวนรวมของไม้กอล์ฟที่ทั้งคู่มีรวมกันไม่เกิน 14 อัน

5. ชายคู่กับหญิงได้หรือไม่  ทีออฟกันอย่างไร (C.22.3/1)

ชายคู่กับหญิงได้  เวลาถึงลำดับทีออฟชายก็เล่นที่แท่นทีชาย  ถ้าถึงลำดับหญิงทีออฟ  ก็ไปที่แท่นทีหญิง   แต่ถ้าแต่นักกอล์ฟชายทีออฟโอบี  หญิงต้องมาตีช๊อตที่ 3 ที่แท่นทีชาย  และถ้านักกอล์ฟหญิงทีออฟคนแรก โอบี ชายต้องไปตีซ้ำที่แท่นหญิง  เช่นกัน

6. พาร์ทเนอร์ ดรอป หรือวางแทนกันได้หรือไม่ (กฎข้อ 22.2)

ผู้เล่น หรือ พาร์ทเนอร์ อาจมาร์คลูก หยิบลูก วางลูก ดรอปลูก แทนกันได้

7. ถ้าผู้เล่นตีลูกผิด ใครจะเป็นผู้ตีแก้ไขลูกที่ถูกต้อง (กฎข้อ 22.3) 

ผู้เล่นคนเดิม เพราะเป็นลำดับการเล่นของเขา มีโทษปรับ 2 สโตรค และต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทีออฟหลุมถัดไป มิฉะนั้น มีโทษตัดสิทธิ์

8. ใครเป็นผู้เล่นโพรวิชั่นนัลบอล (กฎข้อ 22.3) 

ผู้เล่นที่จะตีลำดับต่อไป  ไม่ใช่ผู้เล่นเดิมที่ได้ตีลูกสงสัยว่าอาจโอบี หรืออาจลูกหาย

9. ใครเป็นผู้เซ็นรับรองในสกอร์การ์ด (กฎข้อ 22.2) 

ผู้เล่น หรือพาร์ทเนอร์คนใดคนหนึ่งก็ได้

10.ขณะผู้เล่นยืนจรดลูก พาร์ทเนอร์เข้าไปยืนแนวเส้นทางเล่น ได้หรือไม่ (กฎข้อ 22.6)

ไม่อนุญาตทั้งพาร์ทเนอร์ และแคดดี้ไปยืนบนแนว หรือใกล้กับแนวหลังลูกที่ต่อเนื่องจากเส้นทางเล่น หากไม่แก้ไขก่อนตี  มีโทษปรับ 2 สโตรค

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director