กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่ ปี 2023 ปรับกฎไม่ให้ยุ่งยาก (ตอนที่ 2)

กฎกอล์ฟใหม่ ปี 2023 ปรับกฎไม่ให้ยุ่งยาก (ตอนที่ 2)

สวัสดีครับ ท่านนักกอล์ฟ

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2023 มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการเล่น โทษปรับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทันสมัยทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ ขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น  มีการปรับโทษน้อยลง  ในบทความนี้ จะเน้นที่กฎหลัก  ต่อจากฉบับที่แล้ว

ตัวอย่างปรับกฎกอล์ฟไม่ให้ยุ่งยาก เหมาะกับสภาพปัจจุบัน

– กฎปี 2023 การทำความสะอาดลูก R.14.1c
ระบุชัดเจนว่า การทำความสะอาดลูกที่ไม่ได้หยิบขึ้นมา มีโทษปรับหนึ่งสโตรค
กฎเดิม ไม่ชัดเจน หากการทำความสะอาดลูกที่ไม่ได้หยิบขึ้นมา จะมีโทษปรับหรือไม่ และถ้าปรับอยู่กฎข้อใด

– กฎปี 2023 สร้างสภาพโดยรอบลูกใหม่ในทราย R.14.2d
หากผู้เล่น เล่นจากที่ที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้สร้างสภาพโดยรอบลูกใหม่ในทราย เขาจะมีโทษรับทั่วไป แต่ไม่เป็นการเล่นผิดที่  ตัวอย่าง เช่น ลูกติดขัดในบังเกอร์ ลูกไกลกว่าเล่นก่อน แล้วทำให้สภาพของลูกที่ต้องเล่นต่อไปเปลี่ยนแปลง ผู้เล่นต้องสร้างสภาพทรายคืนให้ใกล้เคียง
กฎเดิม ผู้เล่นเล่นผิดที่ หากไม่สร้างสภาพโดยรอบลูกใหม่รอยเดิมในทราย

– กฎปี 2023 การผ่อนปรนบนเส้นด้านหลัง (Back on the line) R.14.3b
ผู้เล่นต้องดรอปลูกลงบนเส้น และลูกต้องหยุดนิ่งภายในระยะไม้หนึ่งในทิศทางใดก็ได้ที่สัมผัสเส้นครั้งแรก
กฎเดิม ผู้เล่นอาจดรอปลูกหนึ่งไม้ให้ห่างจากเส้นหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ และถ้าลูกกลิ้งไปข้างหน้าของจุดอ้างอิง จะต้องดรอปเป็นครั้งที่สอง

– กฎปี 2023 รายงานคณะกรรมการ หลังพยายามแก้ไขการเล่นผิดที่ร้ายแรง  R.14.7
ผู้เล่นจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการก็ต่อเมื่อได้เล่นสองลูกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
กฎเดิม หากผู้เล่น เล่นจากที่ที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด พวกเขาต้องรายงานต่อคณะกรรมการก่อนที่จะส่งสกอร์การ์ด ถ้าไม่เช่นนั้นจะมีโทษตัดสิทธิ์

– กฎปี 2023  ผ่อนปรนลูกจม  R.16.3b
จุดอ้างอิงต้องอยู่ในพื้นที่ทั่วไป หากจุดที่อยู่ด้านหลังลูกไม่อยู่ในพื้นที่ทั่วไป ผู้เล่นจะต้องหาจุดที่ใกล้ที่สุด (ไม่ใกล้กับหลุม) ในพื้นที่ทั่วไปและใช้จุดนั้นเป็นจุดอ้างอิง
กฎเดิม การผ่อนปรนจะไม่สามารถใช้ได้ หากไม่มีส่วนใดของพื้นที่ผ่อนปรนอยู่ในพื้นที่ทั่วไป ตัวอย่าง เช่น หากลูกจมขอบบังเกอร์ ด้านหลังเป็นทราย เดิมจะไม่สามารถผ่อนปรนได้

– กฎปี 2023 ความหมายของ “เวลาที่เหมาะสม” เมื่อระบุลูกที่พบในเวลาค้นหา R.18.2a
เพื่อความชัดเจนว่าหนึ่งนาทีเป็นเวลามากที่สุด ที่คณะกรรมการควรให้ผู้เล่นระบุลูกที่พบ เมื่อพบลูกเมื่อสิ้นสุดเวลาค้นหา
กฎเดิม สิ่งที่ถือว่า “สมเหตุสมผล” อยู่ที่แต่ละคณะกรรมการ

– กฎปี 2023 แฮนดิแคปที่ไม่ถูกต้องบนสกอร์การ์ด ส่งผลให้ผู้เล่นผิดคนชนะการแข่งขัน R.20.2d
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการคำนวณแฮนดิแคปของผู้เล่น สำหรับการแข่งขันและใช้เพื่อคำนวณสกอร์สุทธิของผู้เล่น หากคณะกรรมการคำนวณผิดพลาด ถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารและไม่มีการจำกัดเวลาในการแก้ไขสกอร์สุทธิของผู้เล่น และผลการแข่งขัน
กฎเดิม ผู้เล่นมีหน้าที่รับผิดชอบแฮนดิแคปที่ถูกต้องบนสกอร์การ์ด ถ้าแฮนดิแคปสูงเกินไป ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันแบบแฮนดิแคป ถ้าแฮนดิแคปต่ำเกินไป แฮนดิแคปนั้นจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณสกอร์สุทธิของผู้เล่น

– กฎปี 2023 ข้อกำหนดการแสดงแฮนดิแคปในสกอร์การ์ด R.22.1
ผู้เล่นไม่ต้องรับผิดชอบในการแสดงแฮนดิแคปบนสกอร์การ์ดที่ส่งคืน (คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการคำนวณแฮนดิแคปของผู้เล่นสำหรับการแข่งขันและใช้แฮนดิแคปนั้นในการคำนวณคะแนนสุทธิของผู้เล่น)
หมายเหตุ : คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม MLR L-2 สามารถใช้ให้ความรับผิดชอบ กลับคืนไปยังผู้เล่น
กฎเดิม ผู้เล่นรับผิดชอบในการตรวจสอบแฮนดิแคปของแต่ละคนอยู่ในสกอร์การ์ดที่ส่งคืน

– กฎปี ยืนอยู่ข้างหลังพาร์ทเนอร์ R.22.6
ห้ามมิให้พาร์ทเนอร์ยืนอยู่ข้างหลังผู้เล่น เพื่อรับข้อมูลสำหรับการสโตรคครั้งต่อไปของฝ่ายนั้น และหากพาร์ทเนอร์ทำเช่นนั้น ฝ่ายนั้นจะได้มีโทษปรับทั่วไป
กฎเดิม 
ผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 10.2b(4) ถ้าพาร์ทเนอร์ของพวกเขา  ยืนข้างหลังพวกเขาเมื่อพวกเขาเริ่มที่จะยืนสำหรับ สโตรค เว้นแต่ผู้เล่นจะยืนอีกครั้ง ใน Foursomes โทษปรับจะนำไปใช้กับฝ่ายผู้เล่น

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director