Golf NEWS

สาริศา พจนาลัย คว้าแชมป์พีพีทีวี สนาม 6

สาริศา พจนาลัย สกอร์เยี่ยม คว้าแชมป์พีพีทีวี สนาม 6

สาริศา พจนาลัย สวิงคนเก่งจากคลาส เอ. หญิง โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหลังหวด 1 โอเวอร์พาร์ 73 คว้าแชมป์จากการแข่งขัน“พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟทัวร์”สนามที่ 6 ประจำปี 2565-2566  ณ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566

การแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2565-2566” จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี(Junior Golf of Thailand Club) โดยการสนับสนุนจาก พีพีทีวี ช่อง 36 สายการบินบางกอกแอร์เวย์  3BB และน้ำดื่มสิงห์ โดยสนามที่ 6 จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ  สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี(Junior Golf of Thailand Club)เป็นชมรมนักกอล์ฟเยาวชนน้องใหม่ล่าสุด ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2563 เกิดขึ้นหลังจากสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยปิดตัวลงไป มีวัตถุประสงค์พัฒนาและต่อยอดนักกอล์ฟเยาวชนไทยไปสู่ระดับนานาชาติ แบ่งนักกอล์ฟเยาวชนชาย-หญิงออกเป็น 6 รุ่นอายุ(เอ-บี-ซี-ดี-อี-เอฟ) มีการนำผลการแข่งขันส่งไปยัง National Junior Golf Scoreboard (NJGS) และมีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อส่งไปแข่งขันแม็ทช์นานาชาติ ที่สหรัฐอเมริกา ,ญี่ปุ่น ,อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น

เมื่อจบการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุมปรากฏว่า คลาสเอ ชาย-หญิง แชมป์เป็นของ วรพล ดีเจริญกุล และสาริศา พจนาลัย ที่สกอร์ 25 โอเวอร์พาร์ 169 และ 1 โอเวอร์พาร์ 145

ส่วนคลาสดี ชาย-หญิง แชมป์ตกเป็นของ พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง และณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี  ที่สกอร์ 5 โอเวอร์พาร์ 149 และ 18 โอเวอร์พาร์ 162  ตามลำดับ

สำหรับแชมป์คลาสบี ชาย- หญิง เป็นของ พฤกษ์ศิลา พฤกษ์ไพบูลย์ และนิตกานต์ พงษ์นุกูล ที่สกอร์ 23 โอเวอร์พาร์ 167 และ 11 โอเวอร์พาร์ 155 ตามลำดับ

ด้านคลาสซีชาย แชมป์เป็นของ ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ ที่ 2 โอเวอร์พาร์ 146 ส่วนคลาสซีหญิง แชมป์เป็นของ ปราณิสา สุคนธโอสถ ที่ 15 โอเวอร์พาร์ 159

ปิดท้ายสวิงจิ๋วคลาสอี ชาย ธนดล คงสิริ ซิวแชมป์ไปที่ 12 โอเวอร์พาร์ 156 ขณะที่ ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ คว้าแชมป์คลาสเอฟ ชาย ไปที่ 4 โอเวอร์พาร์ 148

สรุปผลการแข่งขัน
คลาสเอ ชาย 169 วรพล ดีเจริญกุล 82-87
คลาสเอ หญิง 145 สาริศา พจนาลัย 73-72
คลาสบี ชาย 167 พฤกษ์ศิลา พฤกษ์ไพบูลย์ 81-86
คลาสบี หญิง 155 นิตกานต์ พงษ์นุกูล 81-74
คลาสซี ชาย 146 ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ 75-71
คลาสซี หญิง 159 ปราณิสา สุคนธโอสถ 78-81
คลาสดี ชาย 149 พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง 74-75
คลาสดี หญิง 162 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี 85-77
คลาสอี ชาย 156 ธนดล คงสิริ 81-75
คลาสเอฟ ชาย 148 ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ 73-75
คลาสเอฟ หญิง 159 ณฐมน จุฑาวนิชกุล 80-79