For Golf Trust

ปัจจัยหลักที่จะช่วยทำให้นักกอล์ฟเยาวชนเก่งขึ้น

ปัจจัยหลักที่จะช่วยทำให้นักกอล์ฟเยาวชนเก่งขึ้น

ปัจจุบันนี้มีเด็กๆหันมาเล่นกอล์ฟเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลายๆประการ

อาทิเช่น ผู้ปกครองต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุตรหลานของตัวเอง เมื่อเติบโตในอนาคตข้างหน้า จะไปเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่

หรือถ้าเด็กไปได้ก็อยากจะให้ยึดเป็นอาชีพแข่งขัน เผื่อจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนนักกอล์ฟดังๆทั้งหลาย

แต่การที่นักกอล์ฟจะเก่งขึ้นมาถึงเป้าหมายมันมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการ

เริ่มจากนักกอล์ฟเยาวชนคนหนึ่งถ้าประสงค์ที่จะตีกอล์ฟให้เก่งโดยเร็ว จำเป็นจะต้องเริ่มอย่างถูกจุด ถูกเบสิค นั่นคือจะต้องเรียนกับผู้สอนที่รู้จริง และทุ่มเท มีหลักในการถ่ายทอดและวางกลยุทธ์ให้ในการฝึกซ้อม  นั่นคือต้องมีโค้ชที่ดีนั่นเอง

เมื่อเรียนแล้วเด็กจำเป็นจะต้องมีเวลาในการฝึกซ้อม ทบทวนทำในสิ่งที่เรียนไปให้มาก ด้วยการไปทำการซ้อมเองเพิ่มที่บ้าน ด้วยการซ้อมท่าทาง ปรับปรุงส่วนต่างๆของร่างกายที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปซ้อมที่สนามอย่างเดียว แต่ต้องมีโอกาสไปซ้อมตีลูกที่สนามด้วย เพื่อให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องไปซ้อมลูกสั้นหรือช็อตเกมตามสนามที่มีที่ซ้อมเพิ่ม ซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้ ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง หรือช่วยกันต้องมีเวลาหรือต้องแบ่งเวลาเพื่อจัดการเรื่องนี้ รวมทั้งต้องมีเวลาพาไปร่วมแข่งขันตามรายการต่างๆ ซึ่งสรุปว่า พ่อแม่จะต้องมีเวลาทุ่มเทให้ลูกเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขัน

แต่ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือตัวนักกีฬาเอง ว่าจะต้องมีความรักความชอบอยากจะเก่งด้วยพื้นฐาน ต้องเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัย มีความขยัน มุ่งมั่นที่จะเก่ง ไม่ต้องคอยให้ใครมาชี้นิ้วหรือสั่งการให้ฝึกซ้อม ต้องให้ความสำคัญกับกีฬากอล์ฟมากที่สุด ประสงค์อยากจะเก่งเร็วๆ และเชื่อฟังโค้ช     ถ้ามาศึกษาวิถีชีวิต หรือเส้นทางของนักกอล์ฟไทยที่ประสบความสำเร็จของไทย อาทิเช่น โปรธงชัย ใจดี โปรธันยากร ครองผา โปรอนุจิตต์ หิรัญรัตนากร โปรโมรียา จุฑานุกาล โปรเอรียา จุฑานุกาลหรือคนอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เข้าข่ายในสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือจะต้องมีสามองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ ยกเว้น โปรธงชัย ใจดี ที่มีความเข้มข้นในส่วนที่สามนี้มากๆ ผู้ปกครองไม่ได้มีส่วนช่วยมาก แต่มีความขยันมากมายเหลือเกิน

ดังนั้น ในส่วนของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกเก่ง แต่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ที่มากพอ หวังว่าแค่เรียนกับโปรอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง แล้วหลังจากนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย โอกาสที่เด็กจะประสบความสำเร็จยาก คงได้แค่ตีกอล์ฟดี พอได้ครับ

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์