ประชาสัมพันธ์

ศิริราชรวมพลัง รัฐ-เอกชน เพื่อ ร.ร.กายอุปกรณ์สิรินธร

ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

รพ.ศิริราช จับมือภาครัฐ-เอกชน แถลงโครงการ “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” เปิดตัวแคมเปญ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” ชวนบริจาคสมทบทุนสนับสนุนการสร้างนักกายอุปกรณ์ เสริมภารกิจช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี และกลับมามีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ พร้อมชวนดูหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของผู้พิการแขน-ขา 3 คน ที่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลศิริราช แถลงข่าว โครงการ “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช นำโดย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารภาคเอกชน ได้แก่ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนางกัลยา สวัสดิชัย หัวหน้าฝ่ายขายด้านการศึกษา บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, นางพักร์วิมล สตะเวทิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายอีคอมเมิร์ซ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล (ท็อปส์),นางกนกพร  รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ นาย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เข้าร่วมงาน

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า โรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป รวมถึงนักกีฬา เปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตบัณฑิตในประเทศ และต่างประเทศไปแล้วเกือบ 400 คน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นงานวิจัยร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาวัสดุท้องถิ่นและเทคโนโลยีภายในประเทศ แต่อุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย รวมถึงจำนวนนักกายอุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจและการดำเนินงานของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ด้าน ศ. คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเสริมว่า การสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว การจัดหาเครื่องมือวิจัย จะช่วยเพิ่มคุณภาพทางการรักษา รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาคนพิการทางกายกว่า 40% ที่เข้าไม่ถึงบริการด้านกายอุปกรณ์ด้วย

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร กล่าวว่า คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ให้บริการผู้ป่วยด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้จะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เนื่องจากต้นทุนการผลิต ส่วนประกอบหลายอย่างยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ จึงจัดตั้งกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2559 โดยแต่ละปีเราได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่าหลายล้านบาท ทำการผลิตอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมากกว่า 7,000 ชิ้น/ปี ในปีนี้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสในแคมเปญ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” โดยคาดหวังว่าทุกการบริจาคที่สนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน

นอกจาก มูลนิธิเอสซีจี, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด รวมถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ต่างก็มีเคมเปญเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ประชาชนผู้มีจิตศรัทธายังสามารถเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พวกเขาได้ บริจาคเงินเข้าศิริราชมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ เลขที่บัญชี 901-7-07188-8 โดยระบุในบันทึก “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D003366” บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR CODE (กรุณาระบุ“กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D003366” ) สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการลดหย่อนภาษี  2 เท่า (e-Donation ถึง 31 ธันวาคม 2565) ที่ออกโดยศิริราชมูลนิธิกรุณากรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ @sirirajfoundation หรือส่งอีเมลมาที่ donation@sirirajfoundation.org สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ @sisspo รับชมคลิปได้ที่ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” ทางช่องยูทูป Siriraj Pr

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล