กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่ 2023 เปลี่ยนแปลงกว่า 20 % (1)

กฎกอล์ฟใหม่ ปี 2023
เปลี่ยนแปลงมากกว่า 20 % (ตอนที่ 1)

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป  กฎกอล์ฟมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ มากกว่า 20 % นิยามศัพท์ ลงเหลือ 73 คำจากเดิมมี 74 คำ กฎกอล์ฟเพิ่มเป็น 25 ข้อ จากเดิมมี 24 ข้อ

นโยบายในการปรับปรุงแก้ไข

R&A และ USGA แก้ไขกฎกอล์ฟใหม่ร่วมกัน  ประกาศใช้ทั่วโลกเหมือนกัน เพื่อให้ทันสมัยทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ ขั้นตอนปฏิบัติง่าย ๆ  มีการปรับโทษน้อยลง ตลอดเวลา 4 ปีที่ใช้กฎกอล์ฟฉบับนี้ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกไตรมาส บนเว็บไซต์ R&A และ USGA

ในกฎข้อ 25 ที่เพิ่มเติม หัวข้อ การดัดแปลงกฎสำหรับผู้เล่นมีความบกพร่อง(Modifications for Players with Disabilities) นับเป็นการพัฒนาที่สำคัญของกีฬากอล์ฟ  เป็นเกมที่ยินดีต้อนรับทุกคนให้เข้าร่วมและแข่งขัน แม้ว่าผู้เล่นที่มีความทุพพลภาพ ในเบื้องต้นกฎกอล์ฟข้อ 25 อนุญาตให้นักกอล์ฟที่มีความทุพพลภาพ

      – ผู้เล่นตาบอด

      – ผู้เล่นไม่มีแขนหรือขา

      – ผู้เล่นที่ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่

      – ผู้เล่นมีความบกพร่องทางสติปัญญา

กฎกอล์ฟ 2023 ที่เปลี่ยนแปลงแปลงหลัก

กฎ 1.3c(4) การใช้โทษปรับกับการละเมิดกฎหลายครั้ง

กฎได้รับการแก้ไข เพื่อให้การพิจารณาว่าการละเมิดนั้นเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกันนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้อีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าจะมีกรณีน้อยกว่าที่จะมีการลงโทษหลายครั้ง

กฎข้อ 3.3b(4) ผู้เล่นไม่ต้องรับผิดชอบในการแสดงแฮนดิแคปในสกอร์การ์ด หรือการเพิ่มสกอร์

กฎได้รับการแก้ไขเพื่อให้ผู้เล่นไม่ต้องแสดงแฮนดิแคปในสกอร์การ์ดอีกต่อไป คณะกรรมการมีหน้าที่ในการคำนวณแฮนดิแคปของผู้เล่น สำหรับการแข่งขัน และใช้ในการคำนวณสกอร์สุทธิของผู้เล่น

กฎข้อ 4.1a(2) การใช้ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนไม้กอล์ฟที่เสียหายระหว่างรอบ

กฎได้รับการแก้ไขเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนไม้กอล์ฟที่เสียหายได้ โดยที่ไม้กอล์ฟต้องไม่เสียหายจากการละเมิด

กฎข้อ 6.3b(3) การเปลี่ยนลูกอีกลูกหนึ่งขณะเล่นอยู่ในหลุม

โทษปรับ สำหรับการเล่นลูกที่ถูกแทนที่อย่างไม่ถูกต้องได้ลดลงจากการปรับโทษทั่วไปเป็นหนึ่งสโตรค

กฎข้อ 9.3 ลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ

ข้อยกเว้นใหม่ 2 กำหนดให้ต้องนำลูกกลับมาวาง หากลูกเคลื่อนไปยังพื้นที่อื่นของสนาม  หลังจากดรอป วาง หรือเปลี่ยนลูกบอล นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีที่ลูกเคลื่อนไปยังโอบี

กฎข้อ 10.2b ความช่วยเหลืออื่น ๆ

กฎข้อ 10.2b ได้รับการเขียนใหม่เพื่อความชัดเจนของกฎ 11.1b ลูกที่กำลังเคลื่อนที่โดยบังเอิญกระทบบุคคล หรืออิทธิพลภายนอก: วางลูกจากตำแหน่งที่ต้องเล่นบอล

กฎ 11.1b ถูกเขียนใหม่เพื่อความชัดเจน

กฎข้อ 11.1b(2) ได้รับการแก้ไขว่า ถ้าลูกที่เล่นจากกรีนไปโดนแมลง ผู้เล่นหรือไม้กอล์ฟที่ใช้ในการสโตรค จะเล่นลูกตามที่หยุดอยู่ – สโตรคจะไม่ถูกเล่นซ้ำ

กฎข้อ 21.1c โทษปรับในสเตเบิลฟอร์ด

กฎได้รับการแก้ไขเพื่อให้โทษปรับที่เกี่ยวข้องกับไม้กอล์ฟ เวลาเริ่มต้น และความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผล จะถูกนำไปใช้กับหลุมในลักษณะเดียวกับการเล่นแบบสโตรคเพลย์ปกติ มีการแก้ไขกฎข้อ 21.3c เช่นเดียวกัน (บทลงโทษใน Par/Bogey)

กฎข้อ 25 การปรับเปลี่ยนสำหรับผู้เล่นที่บกพร่องทางร่างกาย

การนำกฎข้อ 25 ใหม่มาใช้  หมายความว่าการปรับเปลี่ยนที่ให้ไว้ในกฎมีผลกับการแข่งขันทั้งหมด รวมถึงรูปแบบการเล่นทุกรูปแบบ

กฎที่เปลี่ยนแปลงทั่วไป

ขั้นตอนการผ่อนปรนแบบ Back-on-the-Line

ขั้นตอนการผ่อนปรนแบบ back-on-the-line ได้รับการแก้ไขเพื่อให้ผู้เล่นต้องออกจากไลน์ จุดบนเส้นที่ลูกบอลสัมผัสพื้นครั้งแรก เมื่อทำดรอปจะสร้างพื้นที่โล่งที่มีความยาวหนึ่งไม้ในทุกทิศทางจากจุดนั้น การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงกฎ 14.3b(3), 16.1c(2) 17.1d(2), 19.2b และ 19.3 และคำจำกัดความของพื้นที่ผ่อนปรน

วิธีดำเนินการเมื่อต้องเล่นซ้ำ

กฎหลายข้อที่ใช้วลี “ไม่นับสโตรค” (เช่นกฎ 11.1b) ได้รับการแก้ไข เพื่อให้ความผิดพลาดในการเล่นซ้ำ เมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ในขณะที่ยังคงละเมิดกฎที่เกี่ยวข้อง จะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์อีกต่อไป

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director