ความสมบูรณ์แบบ

ความสมบูรณ์แบบ

การสอนแคมป์เยาวชนช้างเดินทางมา ถึงแคมป์ระดับที่สอง ที่อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ แคมป์นี้เด็กๆ ตั้งใจเกิน 150 เพราะถูกคัดเลือกมาจากแคมป์ในระดับที่หนึ่งของทั้งปี 57, 58 และในปีนี้

เราไม่ต้องพูดกระตุ้นเรื่องความ มุ่งมั่น ขยัน อดทนกันเลย เพราะเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตั วน้องๆ ทุกคนอยู่แล้ว บางคนมีมากซะจนเครียดได้ ยกตัวอย่าง ในการพัตต์ พอพัตต์ลูกกลิ้งได้ไม่เปรี๊ยะหนึ่ งลูก (ทิพย์จะเรียกลูกกลิ้งแบบ”เอบวก ”) ก็รู้สึกไม่โอเคละ เรื่องของคุณภาพในการซ้อมไม่น่า ห่วง น้องๆ เต็มที่กันมาก น่ารักค่ะ

มีอยู่  2-3  คนที่ใช้เวลาในการทดสอบพัตต์เสร็ จเป็นคนท้ายๆ เพราะมีความละเอียด รอบคอบ ละเมียด พิถีพิถัน ทิพย์สังเกตุการณ์อยู่ยังไม่สรุ ปอะไรและพอเดาออกว่าเหตุการณ์ต่ อไปจะเป็นอะไร และมันก็เป็นอย่างที่ทิพย์คาดไว้ จริงๆ พอมาถึงวันออกรอบ มีบางกลุ่มที่ใช้เวลาในการเล่นน าน บางคนก็ยังเล่นได้ดีอยู่ แต่ส่วนใหญ่แล้วคะแนนออกมาไม่ค่ อยดี

การได้กลับมาสอนน้องๆ พอเห็นพฤติกรรมน้องๆ ตอนนี้แล้วทำให้ทิพย์หวนนึกถึงตั วเองเมื่อครั้งเข้าแคมป์ช้างพี จีเอครั้งแรก เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ที่โค้ชเชน กิลเลสพีมาสอน ตอนที่ทดสอบพัตต์ ทิพย์ใช้เวลาสอบนานมาก สอบเสร็จคนสุดท้ายเหมือนกัน ความละเอียด รอบคอบ พิถีพิถันนั้นเป็นสิ่งที่ดี เมื่อมันมีอย่างพอดี ถ้ามีมากเกินไป แน่นอนว่า อะไรที่ตึงเกินไป มันย่อมมีความเครียดเกิดขึ้น และยิ่งในเกมกอล์ฟ เรายิ่งต้องหาความพอดีในการเล่น เกม ต้องไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป

ในแคมป์นี้ ทิพย์แนะนำน้องๆ ไปเหมือนกับที่โค้ชเชนเคยแนะนำทิ พย์ ว่าให้รักษาคุณสมบัติเรื่องการซ้ อมอย่างมีคุณภาพต่อไป แต่ให้เสริมด้านการผ่อนคลาย และความเร็วในการเล่น เพื่อไม่ให้คิดมากเกินไป กอล์ฟยิ่งคิดมากไป ยิ่งเล่นได้ไม่ดี

การสอนแคมป์เดินทางเข้าสู่ปีที่ 3 มีความทรงจำและความประทับใจเกิด ขึ้นมากมาย ภูมิใจกับความเติบโตของน้องๆ และจะเฝ้าดูต้นกล้าน้อยๆ เติบโตเป็นต้นไม้หญ่ใที่แผ่กิ่ง ก้านสาขาออกไปอย่างแข็งแรง

โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์