Golf NEWS

ทรัสต์กอล์ฟ จับมือ รร.สอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ดันประชากรกอล์ฟไทย

ทรัสต์กอล์ฟ เซ็น เอ็มโอยู ร่วมกับ รร.สอนกอล์ฟเชาวรัตน์
หวังพัฒนา และเพิ่มศักยภาพประชากรกอล์ฟของเมืองไทย

ทรัสต์กอล์ฟ โดย บริษัท ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือ เอ็มโอยู สำหรับความร่วมมือในการส่งเสริม อีกทั้งต่อยอดสู่เส้นทางการเป็นมืออาชีพ และเพิ่มจำนวนบุคลากร ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงนวัฒกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน โดยการเซ็นสัญญาดังกล่าวมีขึ้น ณ ทรัสต์กอล์ฟ อิมพีเรียล สำโรง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญ สิงหนาท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้ก่อตั้ง ทรัสต์กอล์ฟ พร้อมทั้ง นายเชาวรัตน์ เขมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ในฐานะตัวแทนของทั้งสองฝ่ายในการลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้

ข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงการให้ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ จัดบุคลากร ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกซ้อมตามโปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และหลักสูตรต่างๆที่ได้จัดทำร่วมกัน รวมถึงให้ความรู้ ประสบการณ์ด้านนวัฒกรรม และเทคโนโลยี ของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการสอนกอล์ฟ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม สร้างบุคลากรผู้สอนกอล์ฟหน้าใหม่ เพื่อให้มีความรู้ สร้างความชำนาญในการสอนกอล์ฟเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าของทั้งสององค์กร และวงการกอล์ฟประเทศไทย รวมถึงการมอบสิทธิ์พิเศษให้กับ นักกีฬา และนักเรียน ของ รร.สอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ในการเรียน และฝึกที่ ทรัสต์กอล์ฟ อีกด้วย

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น และตั้งใจเหมือนกันของทั้งสององค์กรในการพัฒนาวงการกอล์ฟของเมืองไทย เพื่อพัฒนานักกอล์ฟไทยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสององค์กรและประเทศชาติ เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศ

สำหรับโครงการนี้ถือเป็นการนำร่องไปสู่การพัฒนา และเพิ่มศักยภาพวงการกอล์ฟของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเป้าหมายหลักสำคัญของ ทรัสต์กอล์ฟ นับตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งองค์กรขึ้นมา โดยนอกจากนี้ทาง ทรัสต์กอล์ฟ ยังพร้อมเปิดโอกาสให้กับ องค์กร, สถาบัน, โค้ช, และผู้สอนที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์และสักยภาพตัวเอง (Train To Be The Trainer) รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม และฝึกซ้อมในการพัฒนาศักยภาพต่อยอดในกีฬากอล์ฟอีกด้วย