จิตวิทยาการกีฬา

Fixed VS Growth Mindset in Golf

Fixed VS Growth Mindset in Golf

คำว่า Mindset ในภาษาอังกฤษ ถ้าพิจารณาจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นผลรวมของทัศนคติของคนในเรื่องต่างๆมารวมกัน จนเกิดเป็นแนวคิดหลักของตัวเอง และการเปลี่ยนแปลง Mindset เป็นเรื่องที่ใช้เวลา และค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้า แต่เปลี่ยนได้

แน่นอนว่าแนวคิดของคนเรา (Mindset) มีได้ทั้งที่เป็นบวกและเป็นลบ ซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ ทัศนคติ และสภาพแวดล้อม ดังนั้นจากหลักการนี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะหล่อหลอมตัวเองให้เป็นคนที่มีแนวคิดของตัวเองในการดำเนินชีวิตในทางบวกหรือทางลบก็ได้

วันนี้เรามาดูแนวคิดของตัวเรา ที่มีทั้งบวกและลบนั้นว่ามีผลอย่างไรในการเล่นกีฬา การเล่นกอล์ฟของพวกเรา โดยแนวคิดที่เป็นลบในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Fixed Mindset ขณะที่แนวคิดในทางบวก ที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงได้ คือ คำว่า Growth Mindset

มาดูกันครับว่า แนวคิดที่ทำให้เราหยุดอยู่กับที่ และทำให้เราไม่พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นแนวทางในทางลบ นี้เป็นอย่าไรบ้าง เราไม่เก่งเท่าคนอื่น ผมทำไม่ได้ มันยากเกินไป ผมไม่ถนัดเลยแบบนี้ หรือยอมแพ้ จะเห็นว่าถ้านักกีฬามีความคิดในแนวทางนี้คือคนที่มีความเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้ เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ และแต่ละคำพูดจะออกมาในทางลบ และนำไปสู่พฤติกรรมในทางลบที่มีการเปลี่ยนปลงยาก

มาดูแนวคิดที่เป็นไปในทางบวก แนวคิดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้ากันบ้าง เช่น เราก็เก่งได้ในวิธีการของเรา ทุกคนเก่งได้ไม่เหมือนกัน ทุกอย่างเรียนรู้และพัฒนาได้ ถ้าเราฝึกหนักกว่านี้ เราจะไปได้อีกและง่ายขึ้น สิ่งนี้อาจต้องให้เวลาและความพยายามมากขึ้น ความผิดพลาดทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุง ผมยังทำแบบอื่นได้อีก

ถ้าเราเอา 2 แนวคิดนี้มาเทียบกัน เราน่าจะมองเห็นได้ว่า แนวคิดแบบไหนที่จะทำให้เรายังคงก้าวไปข้างหน้าได้อีก ถ้าเราคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเราไม่ดี เราสู้เขาไม่ได้ โอกาสที่เราจะเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียากมาก ในขณะที่ถ้าเราคิดว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้ ปรับปรุงได้ เรียนรู้ได้ น่าจะทำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นในการเล่นกีฬา

แล้วเราควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้แนวคิดแบบ Growth Mindset ให้เกิดขึ้นมากกว่า Fixed Mindset แนวทางคือเราต้องหล่อหลอมนักกีฬาของเราให้มีแนวคิดแบบนี้ ด้วยการฝึกฝนและสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิด เช่น เราไม่ให้ความสำคัญกับการแพ้ชนะเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงแรกของการแข่งขันกีฬา เราต้องสอนจากง่ายไปหายาก และให้คำชมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ความมุ่งมั่น พยายาม และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และแก้ไขเมื่อผิดพลาด การให้คำอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันจะทำให้นักกีฬาจะถูกปลูกฝังในเรื่องของกระบวนการ และวิธีการในการเล่นมากกว่าผลแพ้ชนะ

การสร้าง Growth Mindset เป็นสิ่งที่ใช้เวลา ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นของการเล่นกีฬา

คนที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมแนวคิดนี้คือใคร พ่อแม่ ผู้ปกครอง โค้ช และคนรอบข้างคือคนเหล่านั้น ที่ต้องมีความเข้าใจและใช้ในทิศทางเดียวกัน แนวทางที่ต่างกันจะทำให้เกิดความสับสน และอาจจะได้แนวคิดที่เราไม่อยากให้เกิด พ่อแม่ โค้ช จีงไม่ควรที่จะถามลูกว่าชนะไหม ชนะหรือเปล่า หรือการให้รางวัลเพียงเพราะนักกีฬาได้รับชัยชนะในครั้งนั้น เราควรที่จะชมเชยนักกีฬาของเราจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความพยายาม ความอดทน และทำโทษให้น้อย การที่นักกีฬาไม่ทำในสิ่งที่ควรทำมีหลายสาเหตุ เราจึงควรจะหาสาเหตุที่แท้จริงและปรับปรุงอย่างมีเหตุผลต่อไป

เรามาสร้าง Growth Mindset และลด Fixed Mindset ในกีฬากอล์ฟกันครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย