Just Say Know

6 วิธี ไปทำงานนอกบ้านให้ปลอดภัย

กรมอนามัย แนะ 6 วิธี ไปทำงานนอกบ้านให้ปลอดภัย

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่หลายๆ ลักษณะงาน ก็ไม่สามารถที่จะทำงานผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ได้ รวมถึงอีกหลายกิจกรรมหลายงาน ที่มีความจำเป็นต้องออกมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน ในที่ทำงาน สถานประกอบการ หรือพื้นที่รวมตัวกัน ซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อได้ เนื่องจากการสัมผัสพื้นผิวร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ เป็นต้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย จึงได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกไปทำงานว่า ผู้ที่ออกไปทำงานในช่วงนี้ ต้องคุมเข้มตามหลักปฏิบัติ “6 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19”

1. ก่อนเข้าทำงานต้องประเมินตนเองผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และล้างมือบ่อยๆ

3. หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน

4. ใช้รูปแบบ Online แทนการรวมกลุ่มพูดคุย หรือการประชุม

5. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น

6. แยกกันกินอาหาร เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงาน สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ หน่วยงานควรพิจารณา ใช้มาตรการ Work From Home ให้มากที่สุด

สำหรับสถานที่ทำงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ มีการกำหนด และตรวจสอบการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ทุกรอบการปฏิบัติงาน มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่างๆ อยู่ในสภาพดี และกำหนดจุดรวบรวม เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

รวมถึงยังคงต้องมีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น สลับเวลาในการเข้างาน เวลาพัก หรือเวลากินอาหาร หากพื้นที่จำกัดไม่สามารถจัดโต๊ะ ให้เว้นระยะห่างได้ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น ภายในอาคารให้มีการระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน  เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

การ Work From Home อาจจะช่วยลดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้ แต่การทำงานอยู่กับบ้าน ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะกับทุกลักษณะงาน อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างราบรื่น และแน่นอนว่าหลังจากที่ผู้คนจำนวนไม่น้อย ผ่านการทำงานที่บ้านมาเป็นระยะเวลาร่วม 2 ปี ก็พอจะบอกได้ว่า WFH แม้จะมีข้อดีอยู่ไม่น้อย แต่ก็พ่วงข้อเสียมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นการค่อยๆ คลายความเข้มข้น ออกมาทำงานเพื่อหาจุดสมดุล น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยในช่วงเวลานี้

ภาพ : freepik.com