จิตวิทยาการกีฬา

คำพูดของ Elon Musk

คำพูดของ Elon Musk
I would rather work 12 hours for myself than working 8 hours for someone else

คำพูดที่ Elon Musk พูดว่า “I would rather work 12 hours for myself than working 8 hours for someone else” นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และผมอยากที่จะเชิญชวนให้ทราบทั่วถึงกันต่อแนวคิดและความหมายที่อยู่ภายใต้จากคนที่นอกจากรวยที่สุดในโลก ณ เวลานี้แล้ว ยังเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างที่น่าศึกษาและติดตามมาก

ความหมายที่ Elon พูดถึงนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางที่ดีมากกับการดำเนินชีวิตและการทำงานของพวกเราทุกคน “หากเราจะใช้เวลาหรือทำอะไรหนักๆ ยาก นาน และต้องทุ่มเท ก็ขอเป็นทำกับตัวเอง มากกว่าใช้เวลาหรือทำให้คนอื่น (แม้จะใช้เวลาที่น้อยกว่าก็ตาม)” สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จ เกิดจากการมุ่งมั่นทุ่มเทในตัวเราเป็นหลัก เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ นักกีฬา นักกอล์ฟก็เช่นเดียวกัน การที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ แม้จะมีความยากลำบาก มากกว่าคนอื่นๆ แต่การฝึกฝนอย่างหนัก มุ่งมั่น จริงจังคือหนทางที่สำคัญของความสำเร็จ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมักเป็นนักกีฬาที่มุ่งมั่นทุ่มเท มากกว่านักกีฬาคนอื่นๆ การมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม การเรียนรู้ การฝึกฝน และประสบการณ์ตรงจะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนต่อความสำเร็จ นักกีฬาที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายจึงควรที่เข้าใจหลักการนี้ เพราะ Elon Musk เป็นคนหนึ่งที่ใช้หลักการนี้ในการนำพาให้ตัวเองประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

Elon Musk อ่านหนังสือวันละ 10 ชั่วโมง เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเกมคอมพิวเตอร์ขายเมื่ออายุ 12 ปี เรียนปริญญาตรี 2 ปริญญา (ด้านฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์) ในเวลาเดียวกัน ทั้ง 2-3 สิ่งที่ Elon ทำเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในทุกสิ่งที่ทำ และความมุ่งมั่นทุ่มเทก็ส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และมีแนวคิดที่ล้ำยุคไปมาก มีหลายเรื่องที่เราอาจจะคิดไม่ถึงด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็น SPACX หรือเป้าหมายการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร

นักกอล์ฟที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ประสบความสำเร็จในกกีฬากอล์ฟได้ใช้และดำเนินชีวิตในลักษณะเดียวกับ Elon มากน้อยแค่ไหน การดำเนินชีวิตในแนวทางนี้เชื่อได้ว่าจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่าคนที่ใช้ชีวิตที่แตกต่างไป เรามาลองใช้ชีวิตของการเล่นกอล์ฟตามหลักการนี้กันดูไหม ดูว่าการที่เราฝึกซ้อมและแข่งขันกอล์ฟอย่างเต็มความสามารถ มากกว่าเราฝึกฝนตัวเองน้อยกว่าและประสบความสำเร็จน้อยกว่า หรือไม่บรรลุเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึง

หลักการของ Elon นี้ เป็นประเด็นที่ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปใช้อย่างจริงจังเท่านั้น แต่จะเป็นผลในทางที่ดีกับทุกคน ทุกอาชีพ เพราะหลักการดังกล่าวจะเป็นเครื่องสะท้อนและเตือนใจให้เราต้องอดทนกับสิ่งที่ยากลำบากกว่าเพื่อผลที่ดีกว่าในอนาคต และเป็นความยากลำบากที่เกิดกับเราเอง และเป็นความยากลำบากที่เราได้เรียนรู้เอง

มาเป็น Elon Musk ในกีฬากอล์ฟกันครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย