เขียน..เมื่อมีลมหายใจ

ศรัทธา

เขียน…เมื่อมีลมหายใจ
ศรัทธา

ท่ามกลางความแปรเปลี่ยนของดินฟ้าอากาศ กอรปกับความเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์ ซึ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จะเรียกว่า สงครามเชื้อโรค และสงครามที่มนุษย์สร้างขึ้นเองในเวลานี้เปรียบเหมือนกลียุคก็คงไม่ผิดซะเท่าไหร่ ฉันกลับได้ยิน…เสียงของเธอสวดมนต์ ทุกเช้า-ค่ำด้วยลมหายใจของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์พระศาสดา ซึ่งจะนำพาความสุขสงบให้กับชีวิตอย่างถาวร

ชาวพุทธ…สวดมนต์ภาวนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้วยการเปล่งเสียงออกมา เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รับรู้ และเป็นประจักษ์พยาน ในบทสวดมนต์ที่กลั่นกรองคำสาธยายที่ล้วนแต่เป็นคำสิริมงคล ด้วยพลานุภาพแห่งบุญกุศลในทุกถ้อยคำเป็นบาลี อีกทั้งปัจจุบันนี้ยังมีคำแปลเป็นภาษาไทยบรรยายไพเราะลึกซื้งเป็นเสียงเพลงให้ท่องจำง่ายขึ้น มีผลต่อร่างกายมนุษย์ที่ต้องใช้ออกซิเจน และถ่ายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป ส่งผลให้กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายลดลงมีผลต่อการทำงานของปอดและหัวใจ การสวดมนต์ก็ยังเป็นการบริหารสุขภาพจิตได้ผลอย่างสูงสุด ทำให้เกิดความมั่นคงในอารมณ์ มีอานิสงส์ทำให้ชีวิตสู่ที่สูงสุด ปกป้องอุปสรรคภยันอันตราย จากโรคภัยไข้เจ็บ จนสามารถตัดกิเลสตัณหาให้ขาดสะบั้นลงได้ จนสามารถมี ดวงตาที่เห็นธรรม พลังแห่งการสวดมนต์จึงเป็นพลังที่อัศจรรย์ จึงต้องปฏิบัติด้วยตนเองเป็นปัจจัตตัง จะได้คำตอบที่ชัดเจน

และฉันยังได้ยิน…เสียงเธอร้องเพลง ถ่ายทอดความรู้สึก ความหวัง ความรักอันเป็นนิรันดร์ของเธอที่เธอบันทึกไว้ด้วยหัวใจของเธอเองจากความทรงจำ  จากวันดีดีที่เธอไม่เคยลบเลือน เป็นความงดงามอย่างแท้จริง ถึงแม้จะเป็นเพียงความฝันที่เธอปลอบใจตัวเองมาเนินนาน….ข้ามกาลเวลามาหลายกัปหลายกัลป์แล้วก็ตาม พลังของการสวดมนต์ของเธอ ยังคงพอกพูน เติมเต็มด้วยพลังแห่งความศรัทธา ความเลื่อมใส ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย ที่เธอเคารพนับถืออย่างแน่วแน่ เพื่อแผ่ความเมตตา ด้วยจิตอันมีความเมตตามั่นนี้จึงเป็นเสมือนหนึ่งการเชื่อมต่อที่ส่งสัญญาณ จนสามารถแปรสภาพเป็นพลังงานพิเศษดุจพลังงานที่ผ่านกระแสเสียง กระแสจิตสู่จิตก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นความรัก ความปรารถนาดี ความเมตตาปราณี ความสุข ความปลอดภัย โดยปราศจากเงื่อนไข ส่งอุทิศมอบให้เพื่อนร่วมโลกทั้งมิตรและศัตรู ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ภาษาใดๆในโลก การสวดมนต์ภาวนาจึงเป็นเสมือนหนึ่งได้เข้าเฝ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แวดล้อมด้วยพระอรหันต์ และเทพยดา ไม่ว่าจะเป็นพลังของการสวดมนต์หรือพลังของการร้องเพลงด้วยการออกเสียง สารสุขหรือสารเอ็นโดรฟิน (Endorphin) ก็จะหลั่งออกมาโดยธรรมชาติ

ฉันมั่นใจว่า ความฝันของเธอไม่มีวันหลงทาง และไม่มีวันสูญสิ้น เพราะเธอสามารถกอดตัวเองได้แล้ว….ในความมืดมิดนั้นฉันเห็นดวงดาวของเธอเด่นชัดในยามค่ำคืน จงร่าเริงอยู่ในบึงบัวน้ำใสไหลเย็นโอบกอดด้วยขุนเขาที่รายล้อมด้วยธรรมชาติในวัดใหญ่คลายคีรี แล้วจับมือฉันไว้ให้มั่น เราจะเดินไปพร้อมๆ กันด้วย ศรัทธา

สุชาภา ผลชีวิน