อะไรที่ควรให้ความสำคัญเพื่อผลในการเล่นกอล์ฟที่ดีที่สุด

อะไรที่ควรให้ความสำคัญเพื่อผลในการเล่นกอล์ฟที่ดีที่สุด

ในหลักการเบื้องต้น เราทราบดีอยู่แล้วว่าจิตใจมีผลต่อการเล่นกอล์ฟมากที่สุด จากหลักฐานหลายอย่างที่เคยนำเสนอไปแล้ว ตั้งแต่ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว หรือหลักฐานจากนักกอล์ฟระดับตำนานอย่างJack Nicklaus หรือ Tiger Woods ที่กล่าวย้ำว่ากีฬากอล์ฟ 90% เป็นเรื่องของจิตใจ

เมื่อจิตใจมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเล่นกีฬา นักกีฬาต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเหตุผลอะไร คำตอบคือ เพื่อที่ร่างกายและทักษะสามารถถูกนำมาควบรวมอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญในรายละเอียดลึกลงไปอีกของการผสมผสานของกาย ทักษะและจิตใจ ก็เพื่อให้จุดที่ไดรเวอร์ เหล็ก หรือพัตเตอร์สัมผัสลูกได้ถูกตำแหน่งที่สุด (Contact Point) ณ เวลาที่เราตีลูกกอล์ฟ แน่นอนว่าจุดทีไม้กอล์ฟสัมผัสลูกในทุกครั้งที่ตี ไม่เคยเหมือนกันเลย ความยากของนักกอล์ฟจึงอยู่ที่การหาจุดนี้ให้ได้ให้มากที่สุดในการเล่นทุกครั้ง

ทักษะและประสบการณ์ในการตีกอล์ฟเป็นองค์ประกอบที่ต้องด้รับการฝึกฝน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะเมื่อพูดถึงเล่นกีฬาให้เก่ง การฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเพิ่มทักษะกีฬานั้นมากๆ เป็นเรื่องหลักที่โค้ชให้ความสำคัญ ให้เวลากับมันอยู่แล้ว ความสม่ำเสมอ ความชัดเจน และท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง เหมาะสมและการที่นักกอล์ฟต้องมีการควบคุมการเล่นจากการมีร่างกายที่ดี แข็งแรง ไม่เหนื่อยล้าหรือหมดแรงก่อนที่จะสิ้นสุดการแข่งขัน

มีคนกล่าวว่าการฝึกร่างกายให้มีความพร้อม และมีความแข็งแรงในระดับสูงสุด เราสามารถทำได้แล้ว ทำได้ไม่ยากจากพัฒนาการของวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่การที่จะทำให้เล่นกอล์ฟได้ดีแม้จะมีทักษะชั้นเลิศและมีร่างกายที่พร้อม ในสถานการณ์กดดัน ตื่นเต้นหรือกลัวล่ะ นักกอล์ฟยังสามารถเล่นได้ดังเดิมหรือเอาองค์ประกอบของกายและทักษะมาใช้เหมือนเดิมหรือเปล่า

การเล่นกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขจึงต้องนำเอาหลักการทางด้านจิตวิทยาการกีฬา มาช่วย องค์ประกอบที่ 3 มาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการผสมผสานจนผลการเล่นเป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด และการรวมทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อทำให้การตีทุกครั้ง นักกีฬาสามารถความคุมตำแหน่งของการสัมผัสลูกได้ถูกต้องที่สุด และมากครั้งที่สุด หากการเล่น การตีทุกครั้งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ เป้าหมายที่ต้องการก็สามารถบรรลุได้ตามนั้น

ตัวอย่างของการตีกอล์ฟที่ตำแหน่ง (Contact point) ถูกต้องในแต่ละครั้งหมายถึงอะไร และจะส่งผลต่อการเล่นอย่างไร เรามาดูตัวอย่างกัน

การตีลูกหลุม Par 3 (ถ้าเราสามารถตีได้ถึงหลุม) ถ้าเราสามารถควบคุมการตีได้ มี Contact Point ถูกต้อง จะเกิดอะไรขึ้น

คำตอบคือ ลูกลงหลุม หรือที่เรียกว่า Hole in One แล้วในกรศณีของการตีในหลุม Par 5 ที่มีระยะเกินกว่าที่จะตีทีเดียวแล้วลงหลุมได้ ดังนั้นเป้าหมายของการตีก็เปลี่ยนไป แต่เราก็เปลี่ยนและเลือกที่จะตีไปยังตำแหน่งที่มีผลดีต่อการเล่นมากที่สุด เช่น กลาง Fairway หรือตีออนน์ หรือตีไม่ตกลงในจุดที่เป็นอุปสรรค์ในการเล่นต่อไป ซึ่งก็ต้องเกิดจากการตีที่จุด Contact Point ถูกต้องเช่นกัน และเมื่อนักกีฬาสามาถตีในระยะที่ถึงหลุมได้ ถ้าตำแหน่งของไม้ที่กระทบลูกถูกต้อง ลูกก็ลงหลุมที่เราต้องการ จะเห็นอยู่หลายครั้งที่ ตี Hole in One ที่หลุม Par 3 หรือชิพเข้าไปหรือไดรฟ์ในครั้งที่ 2 หรือพัตต์ระยะใกล้หรือไกลลงหลุมเลย ตราบใดที่เราตีลูกกอล์เป็นไปตามเป้าหมาย หรือลงหลุม แสดงว่า เราสามารถจัดการเรื่องของกาย ทักษะ และใจได้ถูกต้องจนนำไปสู่ตำแหน่งที่ไม้สัมผัสลูกที่ถูกต้อง

ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้ทุกครั้งของการตีกอล์ฟ ที่หวังให้ถูกในตำแหน่งมากที่สุด เราต้องเตรียมความพร้อมทั้งกาย ทักษะและใจให้ได้ถูกต้อง แต่ในโลกของความเป็นจริงการที่นักกอล์ฟจะทำให้การตีทุกครั้งเป็นไปตามเป้าหมายอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าอยากเล่นได้เต็มความสามารถ เราต้องเตรียมกาย ฝึกทักษะ และฝึกใจอย่างเต็มที่

สรุปคือ ถ้าจะให้เล่นกอล์ฟได้ดี Contact Point ที่ไม้กระทบลูกต้องถูกต้อง การทำให้จุดกระทบนี้ถูกต้อง ต้องฝึกใจ เพื่อมาควบคุมร่างกายและทักษะของเราครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย