การเรียนรู้จากคนเก่ง

การเรียนรู้จากคนเก่ง
กรณีของ 2022 Honda LPGA  

พูดเรื่องกอล์ฟและให้คำปรึกษานักกอล์ฟมาเยอะมาก เมื่อกลางเดือนมีนาคมผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการแข่งขันระดับโลก ของ LPGA ที่พัทยา ซึ่งนับว่าเป็นการแข่งขันระดับอาชีพ ระดับโลกครั้งที่ 2 ที่ได้ไปดู เดินตามนักกีฬา ได้เห็นหลายอย่างๆของคนเก่งระดับโลก ระดับที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆจากการถ่ายทอดทางทีวี ตื่นเต้น น่าสนใจ และมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะใช้เวทีนี้ในการถ่ายทอดในหลายๆแง่หลายๆมุม

เริ่มตั้งแต่การเข้าชมภายใต้สถานการณ์และความเข้มงวดตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประการแรกคือการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อให้ได้ทราบอย่างเป็นทางการการเข้าชมการแข่งขันล่วงหน้า 2) การตรวจการติดเชื้อด้วยตัวเองจาก ATK ที่ดำเนินการและรับรองโดยแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรอาชีพ ตามด้วย 3) หลักฐานการได้รับวัคคซีนตามจำนวนมาตรฐานที่รัฐกำหนด (อย่างน้อย 2 เข็ม) และบัตรประจำตัวที่บริเวณทางเข้าสนามแข่งขัน 4) การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในบริเวณพื้นที่แข่งขันและโดยรอบ ทุกคนให้ความร่วมมือที่ทำตัวตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด นับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่คนให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรการเป็นอย่างดี

สนามแข่งขันที่มีความเป็นมาตรฐาน สวยงาม รวมทั้งระบบการถ่ายทอดสดทางทีวีและช่องทางอื่นๆมีความพร้อม บุคคลากรที่ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมืออาชีพเหมือนที่เราเห็นในจอทีวี และเมื่อดูจากจำนวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมการแข่งขัน (แม้แต่วันสุดท้ายที่ผมเข้าดู) ก็อยู่ในระดับที่ไม่แออัดยัดเยียดจนอาจจะนำไปสู่การเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของการแพร่ระบาดได้ การให้บริการ จำนวนคนปฏิบัติงานนอกจากเป็นมืออาชีพแล้ว ยังมีจำนวนที่ทำให้การจัดการแข่งขันสามารถดำเนินการได้อย่างดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นักกีฬา มีความสามารถระดับโลกจริงๆ ทั้งในส่วนของร่างกายที่ต้องแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 วัน ตั้งแต่ 10 ถึง 13 มีนาคม โดยไม่มีอาการของความอ่อนล้าหรือเหน็ดเหนื่อยให้เห็น ทุกคนเดินติดต่อกันโดยไม่ใช้รถในการเล่นระหว่างหลุมเลย ในขณะที่ทักษะและความสามารถของการเล่น นอกจากนักกีฬาหญิงเหล่านี้ตีได้ไกลและสู้ได้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักกีฬาชาย ความสามารถในการควบคุมลูกยังทำได้สมกับเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ในจำนวน 9 หลุมที่ผมเดินตาม นักกีฬาทั้ง 3 คน รวมทั้งเมย์ด้วย ไม่มีใครตีตกน้ำหรือตกในหลุมทรายเลย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านอกจากร่างกายที่สมบูรณ์แล้ว ยังมีทักษะในการควบคุมการเล่นได้ดีมาก ผมได้คุยกับนักกีฬาอาชีพชาย ในระดับอาชีพ และได้ข้อมูลว่านักกีฬาหญิงเหล่านี้เก่งมาก มีหลายคนที่ตีเกิน 300 หลา และสามารถแข่งขันกับผู้ชายได้โดยไม่มีปัญหา แม้ว่าสนามที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นับว่าเป็นสนามที่มีความยากมากสนามหนึ่งทีเดียว

สิ่งสำคัญอีกประการที่ได้เห็นจากบรรดานักกีฬาคือการจัดการกับการเล่นได้เป็นอย่างดี เห็นได้เด่นชัดว่านักกีฬาระดับนี้สามารถควบคุมจิตใจในการเล่นได้ดีมาก ในระดับเดียวกับด้านร่างกายและทักษะของตัวเองทุกคน จะมีการแสดงอารมณ์หงุดหงิดบ้างในบางโอกาส ในบางครั้งของการตี แต่มีน้อยมาก นักกีฬามีความมุ่งมั่นในการเล่นเป็นอย่างดี มีการผ่อนคลายในการเล่น การเล่นจนถึง Playoff ของนักกีฬานับว่าเป็นเรื่องที่ทดสอบความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของนักกีฬาอย่างดี การเล่นต่อหน้าคนดูจำนวนมาก การเล่นที่เดิมพันกันในหลุมสุดท้ายที่ตัดสินการเป็นแชมป์และการเป็นที่ 2 ของการแข่งขัน ถ้านักกีฬาไม่มีความพร้อมทางจิตใจแล้ว การเล่นอาจจะมีผลที่แตกต่างไปจากที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายแน่นอน

การได้เห็นคนเก่งเล่นให้เราได้ดูอย่างชัดเจนใกล้ชิด ในบางหลุมที่คนดูสามารถยืนดูด้านหลังนักกีฬาไม่กี่หลา นับว่าเป็นโอกาสที่ดี เกิดความรู้สึกที่ดีมาก นักกีฬารุ่นน้องที่มีความตั้งใจที่จะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ควรที่จะใช้โอกาสพิเศษนี้ในการเรียนรู้และกระตุ้นตัวเองให้เกิดทั้งการเรียนรู้และกระตุ้นเตือนตัวเอง ให้มีความอยากที่จะทำในสิ่งที่ตนเองสนใจและรัก การเรียนรู้จากการได้เห็นคนเก่งเล่นให้ดูนับว่ามีความสำคัญที่นักกีฬา ผู้ปกครองและโค้ชไม่ควรพลาด ในวันที่ผมไปดูมีเด็กนักกีฬาเดินตามเพื่อสังเกตการณ์อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ควรทำต่อไป

ดูแล้ว เรียนรู้และนำมาใช้กับตัวเองครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา