การเล่นแบบโฟร์ซัมส์ สโตรคเพลย์

การเล่นแบบโฟร์ซัมส์ สโตรคเพลย์
มีวิธีอย่างไร

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

การแข่งขัน หรือการเล่นกอล์ฟในประเทศไทย มักจะเป็นรูปแบบสโตรคเพลย์ตามกฎข้อ 3.3 เป็นส่วนใหญ่ แต่ในการแข่งขันของสถาบัน และสโมสรระดับชาติ จะมีการแข่งขันในรูปแบบอื่น ๆ เช่น สเตเบิ้ลฟอร์ด  สกอร์สูงสุด  โฟร์ซัมส์  โฟร์บอล  เป็นต้น ในช่วงเวลานี้สถาบัน และสโมสรระดับชาติ จัดการแข่งขันในรูปแบบนอกเหนือจากสโตรคเพลย์ ผู้บริหารสโมสรกอล์ฟหลายคน ได้ขอให้ผู้เขียนแนะนำวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นโฟร์ซัมส์ สโตรคเพลย์  จึงขอนำวิธีการเล่น และกฎกอล์ฟที่จำเป็นมาแนะนำ

โฟร์ซัมส์  อยู่ในกฎข้อใด

อยู่ในกฎข้อ 22.1 โฟร์ซัมส์  (รู้จักกันว่าสลับกันตี) คือรูปแบบการเล่นที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ (ไม่ว่าแมทช์เพลย์หรือ สโตรคเพลย์) ซึ่งพาร์ทเนอร์สองคนแข่งขันเป็นฝ่ายโดยเล่นลูกเดียวสลับลำดับการเล่นในแต่ละหลุม

วิธีการเล่นโฟร์ซัมส์  สโตรคเพลย์  เป็นอย่างไร

เป็นการเล่นเป็นคู่   ในแต่ละหลุมใช้ลูกเดียวสลับกันตี  ตั้งแต่แท่นตั้งทีจนลงหลุม ได้สกอร์แต่ละหลุมเท่าใดก็จดลงในสกอร์การ์ด และสลับกันทีออฟในหลุมถัดไป 

ผู้เล่นสามารถปรึกษากับพาร์ทเนอร์ และแคดดี้ของพาร์ทเนอร์ได้

การเลือกหลุมทีออฟ   (กฎข้อ 22.3)

ผู้เล่นในฝ่าย จะต้องเลือกหลุมที่จะทีออฟคนแรก ถ้าผู้เล่นที่หนึ่ง เลือกทีออฟ หลุมคี่ เช่น ผู้เล่น ก. เลือก ทีออฟ หลุม 1,3,5,7,9,11,13,15,17 ผู้เล่น ข. ก็ต้องทีออฟที่หลุมคู่ คือ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 ห้ามสลับทีออฟ  เลือกแล้วต้องทีออฟตามนั้น  หากทีออฟผิดลำดับจะมีโทษปรับ 2 สโตรค  ตามกฎข้อ 22.3  และจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทีออฟหลุมถัดไป โดยให้ผู้เล่นที่ถูกต้องมาทีออฟใหม่ มิฉะนั้นคู่นี้จะมีโทษตัดสิทธิ์

ถ้าถึงกำหนดเวลาปล่อยตัว ผู้เล่นไม่พร้อมเล่น จะมีโทษปรับอย่างไร (กฎข้อ 22.4b)

ต้องมีผู้เล่น หรือพาร์ทเนอร์พร้อมเล่นในเวลา 1 คน ถ้าทั้ง 2 คนมาสาย แต่พร้อมภายใน 5 นาทีที่กำหนด มีโทษปรับ 2 สโตรค  กรณีไม่พร้อมเล่นทั้ง 2 คน และเกินเวลาที่กำหนด 5 นาที มีโทษตัดสิทธิ์

แต่ถ้ามีผู้เล่น 1 คน สามารถเล่นไปก่อนได้  พาร์ทเนอร์ที่จะเล่นลำดับที่สองต้องอยู่ในเวลาเริ่มที่จุดเริ่ม หรือในหลุมใกล้กับที่คาดว่าลูกที่เล่นจากพื้นที่ตั้งทีจะไปหยุดอยู่ 

ใช้เหล็กร่วมกัน ได้หรือไม่ (กฎข้อ 22.5)

อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน ตราบเท่าที่จำนวนรวมของไม้กอล์ฟที่ทั้งคู่มีรวมกันไม่เกิน 14 อัน

ชายคู่กับหญิงได้หรือไม่  ทีออฟกันอย่างไร (I.22.3/1)

ชายคู่กับหญิงได้  เวลาถึงลำดับทีออฟชายก็เล่นที่แท่นทีชาย  ถ้าถึงลำดับหญิงทีออฟ  ก็ไปที่แท่นทีหญิง   แต่ถ้าแต่นักกอล์ฟชายทีออฟโอบี  หญิงต้องมาตีช๊อตที่ 3 ที่แท่นทีชาย  และถ้านักกอล์ฟหญิงทีออฟคนแรก โอบี ชายต้องไปตีซ้ำที่แท่นหญิง เช่นกัน

ใครเป็นผู้ดรอปลูก (กฎข้อ 22.2)

ผู้เล่น หรือ พาร์ทเนอร์ อาจมาร์คลูก หยิบลูก วางลูก ดรอปลูก แทนกันได้

ต่างจากการเล่นประเภทบุคคลต้องมาร์คลูก หยิบลูก วางลูก ดรอปลูก ด้วยตัวผู้เล่นเอง

ถ้าผู้เล่นตีลูกผิด ใครจะเป็นผู้ตีแก้ไขลูกที่ถูกต้อง (กฎข้อ 22.3) 

ผู้เล่นคนเดิม เพราะเป็นลำดับการเล่นของเขาเป็นผู้ตีแก้ไขลูกที่ถูกต้อง มีโทษปรับ 2 สโตรค และต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทีออฟหลุมถัดไป มิฉะนั้น มีโทษตัดสิทธิ์

ใครเป็นผู้เล่นโพรวิชั่นนัล บอล (กฎข้อ 22.3) 

ผู้เล่นที่จะตีลำดับต่อไป  ไม่ใช่ผู้เล่นเดิมที่ได้ตีลูกสงสัยว่าอาจโอบี หรืออาจลูกหาย  

ใครเป็นผู้เซ็นรับรองในสกอร์การ์ด (กฎข้อ 22.2) 

ผู้เล่น หรือพาร์ทเนอร์คนใดคนหนึ่งก็ได้

ในฉบับนี้ ได้อธิบายวิธีเล่น และกฎกอล์ฟที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้อ่านหลายท่านแนะนำมา

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director