ประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ มธ. รุ่น 3

เปิดแล้ว หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่น 3

ท่าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ทั้ง นกธ. รุ่น 3 จำนวน 60 กว่าคน และ นกธ . รุ่น 1 รุ่น 2 ร่วมเป็นเกียรติ

เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีท่าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผู้ควบคุมการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ คณะกรรมการหลักสูตรฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รุ่นพี่ นกธ. 1 และ นกธ. 2  ทีมงานโปรผู้สอนประจำหลักสูตร จากโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

จากนั้นมีการแนะนำคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร โดย คุณคติพจน์ เกิดมั่นคง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และโปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผู้ควบคุมการเรียนการสอนหลักสูตรฯ

ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุชาติ สังข์เกษม ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และหล่อหลอมความเป็นผู้บริหารระดับสูง ต่อด้วยช่วงกลางคืนมีงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยหลักสูตร และผู้แทน นกธ. 1 และ นกธ. 2 ทำให้เกิดความคุ้นเคยและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่นรักใคร่

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ หรือ นกธ. เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดของท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ ที่เห็นควรว่าควรนำความรู้ด้านวิชาการและความพร้อมของหน่วยงานที่มีอยู่อย่างลงตัวเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อกระโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลาง จึงเกิดเป็นโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมได้ออกกำลังกาย สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กัน เรียนรู้แนวทางการเล่นกอล์ฟอย่างถูกต้อง และองค์ประกอบของธุรกิจกีฬากอล์ฟแบบองค์รวม ตลอดระยะเวลาอบรม  4 เดือน รวม 90 ชม. เรียนทุกวันพุธ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ข้าราชการ นักกอล์ฟอาชีพ และอื่นๆ อายุ 35 ขึ้นไป กำหนดการอบรมปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม ของทุกปี

จากที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร นกธ. ไปแล้ว 2 รุ่น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับประโยชน์ ได้เพื่อน ได้ความรู้จากการอบรมหลักสูตรนี้ ทำให้มีนักกอล์ฟใหม่เกิดขึ้น เกิดการกระตุ้นวงการกอล์ฟให้มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลต่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ในรุ่นที่ 3 นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรประมาณ 65 คน ประกอบด้วย นักธุรกิจจากภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้สื่อข่าว ที่มีชื่อเสียงหลากหลาย เช่น พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี  พลเอกพงศธร ฉายกำเนิด  ดร.สุภาพ ปูรานิธี นายวีระพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล เป็นต้น

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารได้ที่ www.tu-tgl.com  ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ facebook/thammasat golf leadership-TGL

0825 promo TU 2