ข้อดีของกอล์ฟ ในสถานการณ์ของโควิด 19

ข้อดีของกอล์ฟ ในสถานการณ์ของโควิด 19

ตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ในช่วงปลายปี 2019 ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง และส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบในทางลบ เช่น การสูญเสียคนรัก การจากไปโดยไม่มีโอกาสแม้แต่ร่ำลา การตกงาน รายได้ตก การใช้ชีวิตที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการกิน การเดินทาง การทำกิจกรรมร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความรู้สึกไม่ดี รู้สึกหดหู่ใจและความสุขที่ลดน้อยลง

ในสถานการณ์ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้นี้ แม้จะพยายามหาทางป้องกันๆอย่างรวดเร็ว การเร่งพัฒนาและฉีดวัคซีนให้กับผู้คน การวางมาตรการต่างๆที่เข้มงวด สถานการณ์เช่นนี้มีอะไรที่เราได้ประโยชน์บ้าง โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ

ท่ามกลางวิกฤติของการแพร่ระบาดนี้ โควิด 19 กีฬากอล์ฟช่วยและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในทางที่ดีกับเราได้

เริ่มตั้งแต่ กอล์ฟเป็นกีฬาที่สามารถควบคุมเรื่องของการเว้นระยะห่าง (Social distancing)ที่เป็นธรรมชาติและสามารถทำได้ง่ายกว่าในหลายชนิดกีฬา เช่น การหมุนเวียนกัน t-off การตีลูกต่อไปจากจุดที่ลูกตกในตำแหน่งต่างกัน พื้นที่ในการเล่นกอล์ฟที่กว้างใหญ่มาก นับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การเล่นกอล์ฟสามารถสอดคล้องกับมาตรการของการดูแลตนเองในเรื่องของการเว้นระยะห่าง ในที่สาธารณะเป็นอย่างดี ระบบการลดการสัมผัสถูกนำมาใช้มากขึ้น มีการใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเลคโทนิคมากขึ้นเพื่อลดการสัมผัสในระหว่างการเล่นกอล์ฟ

อากาศที่บริสุทธิ์ ในการเล่นกอล์ฟ 18 หลุม ที่มีระยะทางรวมประมาณ 6-7 กม ท่ามกลางแมกไม้ที่เขียวขจี สวยงาม ทำให้อากาศมีความบริสุทธิ์มากกว่าหลายๆที่ เหนือกว่าสภาพการในโรงยิมหรือที่ออกกำลังกายระบบปิด ที่มีอากาศแออัด หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย นักกอล์ฟก็สามารถทำได้ง่ายกว่า ไม่ไปขัดกับระบบการทำงานของหัวใจและปอด เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่หนักจนการสวมหน้ากากจะเป็นอุปสรรคจนทำให้เล่นได้ไม่สะดวก

การหันมาเล่นกอล์ฟหรือกลับมาเล่นกอล์ฟมากขึ้น การเดินเล่นกอล์ฟระยะทาง 6-7 กม ที่ใช้เวลามากกว่า 4 ชม นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีผลดีต่อระบบการทำงานของหัวใจและปอด ในระดับของความเข้มข้นของการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก รวมทั้งการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกจากแสงแดดอ่อนๆ ที่ให้วิตามินดีที่นำไปสู่การปรับระดับของธาตุแคลเซียมและฟอสเฟต และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

การหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันตัวเองภายนอกตามมาตรการต่างๆของภาครัฐ เป็นสิ่งที่เห็นอย่างในสังคมอย่างชัดเจน คนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตามการป้องกันตัวเองภายในก็นับว่ามีความสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยที่ทุกคนสามารถทำได้คือการทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

การปรับตัวทางเทคโนโลยีกีฬา การรับ การจอง การจัดการเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 การพัฒนาเทคโนโลยีมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ด้านความเร็วของการพัฒนา เมื่อเทียบกับภายหลังการแพร่ระบาดแล้ว ระหว่างการแพร่ระบาดมีการคิด วิเคราะห์ วิจัยและนำไปใช้ดำเนินการอย่างรวดเร็วมาก ระบบการลดการสัมผัสด้วยเทคโนโลยีถูกนำมาใช้มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการเล่นกอล์ฟ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการเล่นกอล์ฟลดลงอย่างมากในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพื่อดึงดูดให้มีคนมาเล่นกอล์ฟมากขึ้นในช่วงนี้ ราคาค่าใช้จ่ายลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นการเปิดโอกาสให้มีคนเล่นได้บ่อยขึ้น เล่นได้มากขึ้น คนที่ได้รับวัคซีนหรือเชื่อว่าสามารถอยู่ได้กับการแพร่ระบาด สามารถจัดการกับมาตรการต่างๆได้อย่างดี จะเล่นกอล์ฟในช่วงนี้ได้อย่างมีความสุข เพราะนอกจากคนจะน้อยลง ไม่ต้องรีบเร่งการตี แถมยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงมากด้วย

การได้ช่วยเหลือสังคม ในการเล่นกอล์ฟของมือสมัครเล่นโดยทั่วไป นักกีฬา 1 คนจะมีแคดดี้ 1 คน ดังนั้นเมื่อเราเล่นกอล์ฟ เราก็ช่วยแคดดี้ให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อีก 1 คน ยิ่งจำนวนคนเล่นกอล์ฟมากเท่าไหร่ จำนวนแคดดี้ที่มีรายได้จากการทำหน้าที่นี้ก็จะมีเท่านั้น กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่นอกจากนักกีฬาได้ประโยชน์ทางกายแล้ว ประโยชน์ทางด้านจิตใจจากสภาพแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจิตใจที่รู้สึกดีว่าเราได้ทำให้อาชีพการเป็นแคดดี้ก็ยังดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดนี้

จากมุมมองในทางบวกและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการเล่นกอล์ฟในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ที่ไม่ใช่มีแต่เรื่องร้ายเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในระหว่างนี้ด้วย เราหันมาเล่นกอล์ฟเพื่อให้เรามีความสุขจากการมีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจ และช่วยเหลือสังคมที่ดีกันดีไหมครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา