กฎกอล์ฟ 13 ข้อแรกของโลก

กฎกอล์ฟ 13 ข้อแรกของโลก

มาว่ากันต่อครับ คราวก่อนเกริ่นถึง ศัลยแพทย์ จอห์น รัทเทรย์ ผู้ที่ริเริ่มการกำหนด กฎ กติกา ของกอล์ฟให้เป็นรูปเป็นร่าง และทำให้กอล์ฟเริ่มมีความสำคัญ เริ่มมีตัวตนให้คนอื่นเห็นบ้าง โดยอาศัยตัวอย่างการดำเนินการเรื่องกีฬายิงธนูมาเป็นแม่แบบ แล้วก็นำเสนอรูปแบบวิธีเดียวกันกับที่ทางการสนับสนุนกีฬายิงธนูอยู่แล้ว เพียงเปลี่ยนมาเป็นกอล์ฟดูบ้าง ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี จนเกิด กฎ กอล์ฟ 13 ข้อ ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลก และค่อย ๆ พัฒนาจนกลายมาเป็น 24 ข้อในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตจะมีเพิ่มหรือลดก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุค เพื่อทำกีฬากอล์ฟทั้งมีเสน่ห์และมีความน่าสนใจ ท้าทาย ไม่ใช่แค่เพียงเกิดจากการเล่นเท่านั้น กติกา ก็มีส่วนสำคัญ ที่คอยผลักดันให้ กอล์ฟทันสมัย น่าเล่นอยู่เสมอ

มาดูกันเล่น ๆ ว่า กติกาฉบับแรก เขียนไว้อย่างไรบ้าง บอกกล่าวไว้ก่อนครับว่า เขาเขียนขึ้นมาเมื่อเกือบสามร้อยปีก่อน ถ้อยคำที่ใช้ เป็นภาษาอังกฤษโบราณ ที่ฝรั่งเอง ยังต้องมาแปลอังกฤษให้เป็นอังกฤษ แล้วแบบนี้มีหรือผมจะรอด (555) งานนี้จึงต้องถึงมือระดับอาจารย์วิชิต บัณฑุวงศ์ หนึ่งในกูรูเรื่องกฎกติกากอล์ฟของประเทศไทย ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยแปลให้เข้าใจหายงง ท่านอาจารย์ถอดความมาได้ดังนี้ครับ…

กฎ 13 ข้อแรกที่ เดอะ เจนเทิลเมน กอลฟ์ เฟอร์ ออฟ ลีธ (the Gentlemen Golfers of Leith) เขียน ขึ้นมา และต่อมา ออนเนอเรเบิล คัมปานี ออฟ เอดินเบอเรอะ กอลฟ์เฟอร์ (Honourable Company of Edinburgh Golfers) ร่างขึ้นมาเมื่อวัน ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1754 เพื่อใช้ในการแข่งขัน เมื่อวัน ที่ 2 เมษายน ในปี เดียวกัน การโต้แย้ง เรื่องกฎกอลฟ์ ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ หลายปีต่อมา เดอะ เจนเทิลเมน กอลฟ์ เฟอร์ ได้ จัดพิมพ์การแก้ไข คล้ายกับ เป็นคำตัดสินข้อแรกแนบไว้ในตอนท้าย

Articles & Laws in Playing at Golf.

1. You must Tee your Ball within a Club’s length of the Hole.

(ท่านต้องตั้งลูก ภายในหนึ่งช่วงไม้กอลฟ์ ของหลุม)

2. Your Tee must be upon the Ground.

(ทีของท่านต้องอยู่บนพื้น)

3. You are not to change the Ball which you Strike off the Tee.

(ท่านจะต้องไม่เปลี่ยนลูกที่ท่านตีออกมาจากที)

4. You are nottore moveStones, Bonesorany BreakClub, forthesakeofplayingyourBall, Except upon the fair Green within a Club’s length of your Ball.

(ท่านจะต้องไม่เคลื่อนย้ายก้อนหิน กระดูก หรือชิ้นส่วนไม้กอลฟ์ที่แตก เพื่อประโยชน์ในการเล่นลูกของท่าน ยกเว้น ที่อยู่ภายในหนึ่งช่วงไม้กอลฟ์ บนพื้นหญ้า)

5. If your Ball come samong watter, orany wattery filth, you are atliberty to take out your Ball & bringing it behind the hazard and Teeing it, you may play it with any Club and allow your Adversary a Stroke for so getting out your Ball.

(ถ้าลูกของท่านเข้า ไปในน้ำ หรือน้ำสกปรก ท่านมีอิสระที่จะนำ ลูกออกมาหลังอุปสรรค และตั้งลูกได้ ท่านอาจเล่นด้วยไม้ใดก็ได้ และให้ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งสโตรค ในการนำลูกออกมา)

6. If your Balls be found any where touching one another, You are to lift the first Ball, till you play the last.

(ถ้าพบว่าลูกของท่านอยู่ติดกัน ท่านหยิบ ลูกแรกขึ้น แล้วเล่นท้ายสุด)

7. At Holling, you are to play your Ball honestly for the Hole, and not to play upon your Adversary’s Ball, not lying in your way to the Hole.

(ในหลุมที่กำลังเล่น ท่านจะต้องเล่นด้วยความซื่อสัตย์ และไม่เล่นลูกของฝ่ายตรงข้ามของท่าน ขณะลูกกำลัง อยู่บนเส้นทางไปยังหลุม)

8. If you should lose your Ball, by it’s being taken up, or any other way, you are to go back to the Spot, where you struck last, & drop another Ball, And allow your adversary a Stroke for the misfortune.

(หากท่านทำลูกหาย ด้วยการตี ถูกนำไป หรือเป็นอย่างอื่น ให้ท่านกลับไปที่ที่ท่านตีมาครั้งสุดท้าย และดรอปอีกลูกหนึ่ง และให้สโตรคแก่ฝ่ายตรงข้ามของท่านหนึ่งสโตรคสำหรับโชคไม่ดี)

9. No man at Holling his Ball, is to be allowed, to mark his way to the Hole with his Club, or anything else.

(ระหว่างหลุม ในการเล่นลูกของตน ไม่อนุญาตให้มาร์คบนทางไปสู่หลุมด้วยไม้กอลฟ์ของเขา หรือ สิ่งอื่นใด)

10. If a Ball be stopp’d by any Person, Horse, Dog or anything else, The Ball so stop’d must be play’d where it lyes.

(ถ้าลูกถูกทำให้หยุด โดยใครคนใดคนหนึ่ง ม้า สุนัข หรือสิ่งอื่น ให้เล่นลูกที่ถูกทำให้หยุดนั้น ตามสภาพที่หยุดอยู่)

11. IfyoudrawyourClubinOrdertoStrike,&proceedsofarintheStrokeastobebringing down your Club; If then, your Club shall break, in any way, it is to be Accounted a Stroke.

(ถ้าท่านขึ้นไม้เพื่อตีลูก และทำการตีต่อไปเพื่อนำไม้ลงมา แล้วไม้หัก ไม่ว่าทางใด ให้นับหนึ่ง สโตรค)

12. He whose Ball lyes farthest from the Hole is obliged to play first.

(ลูกของคนที่อยู่ไกลจากหลุมที่สุด บังคับให้ต้องเล่นก่อน)

13. Neither Trench, Ditch or Dyke, made for the preservation of the Links, nor the Scholar’s Holes, or the Soldier’s Lines, Shall be accounted a Hazard; But the Ball is to be taken out and play’d with any Iron Club.

(ไม่ว่าทางระบายน้ำร่องน้ำ หรือทำนบ ที่ทำไว้เพื่อรักษาสนาม อีกทั้งหลุมร่องเป็นทาง ไม่ถือเป็นอุปสรรค นำลูกออกมาและเล่นด้วยเหล็กได้)

เป็นอย่างไรบ้างครับ อยากจะลองเอากฎ 13 ข้อ ไปออกรอบกันบ้างหรือไม่? ถึงแม้ว่า กฎ กติกา จะปรับเปลี่ยนกันไปมากแค่ไหน แต่ให้สังเกตอย่างหนึ่งได้ชัดเจนว่า กอล์ฟ เป็นกีฬาที่ออกแบบมาให้ผู้เล่น ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และต่อผู้อื่น มาตั้งแต่เริ่มมีเป็นครั้งแรก ส่วนข้อปลีกย่อยอื่น ๆ นั้น ก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง สำหรับเรา ๆ ท่าน ๆ ที่ไม่ใช่นักกอล์ฟอาชีพ ถึงแม้จะจำกฎ กติกา ได้มั่ง ไม่ได้มั่ง ก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ขอแค่ยึดหลัก ที่ถือว่าเป็นหัวใจของกอล์ฟ นั่นคือ ซื่อสัตย์ ตรงไป ตรงมา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น จำแนวคิดนี้ได้ กติกาข้อไหน ๆ ก็แทบจะไม่สำคัญแล้วละมั้งครับ 555

กองบรรณาธิการ