Golf NEWS

สมาคมกีฬา จ.ชลบุรี คัดเลือกตัวแทนสวิงเยาวชน

สมาคมกีฬา จ.ชลบุรี คัดเลือกตัวแทนสวิงเยาวชน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนาม บางพระ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ต จ.ชลบุรี

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ในช่วงระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในส่วนของกีฬากอล์ฟนั้น สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งจังหวัดชลบุรี โดย โปรภากร พงษ์วานิต ได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากอล์ฟเยาวชนขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนาม บางพระ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ต โดยจะคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาชาย 5 คน (ตัวจริง 3 คน, สำรอง 2 คน) และตัวแทนนักกีฬาหญิง 3 คน (ตัวจริง 2 คน, สำรอง 1 คน) สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกในครั้งนี้ ต้องเป็นนักกกีฬาเยาวชน ที่ขึ้นทะเบียนนักกีฬา จ.ชลบุรี และเป็นนักกอล์ฟเยาวชนของ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย (สกท.) ด้วย

การแข่งขันในครั้งนี้ แข่งขันแบบ Stroke Play จำนวน 18 หลุม คิดคะแนนแบบ Gross Score ภายใต้กฏการแข่งขัน R&A และกฏสนาม (Local Rules) โดยมีคณะกรรมการจาก สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย (ภาคตะวันออก) ดูแลการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตราฐานการแข่งขันกอล์ฟอย่างเคร่งครัด

และในการแข่งขันวันนี้ น้องตีตี้ ด.ช.วรพล ประจันพาณิชย์ ก็สามารถทำ โฮลอินวัน ได้ที่ หลุม 8 พาร์ 3 ระยะ 193 หลา ด้วยด้วยหัวไม้ไฮบริด ต่อหน้าต่อตาผู้ปกครองหลายคนที่มาคอยชมการแข่งขันอยู่ที่กรีน ต่างก็ส่งเสียงแสดงความดีใจกันลั่นสนามเลยทีเดียว

สำหรับผลการแข่งขัน
ประเภทชาย
1 กิตธาดา โกสะรุทธะ 38-38-76
2 ปรินทร์ สารสมุทร 37-39-76
3 สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 38-42-80
4 จิรายุ เสนามนตรี 45-38-83
5 อธิชา ไชยเทพ 42-41-83
ประเภทหญิง
1 เกณิกา บุญประเสริฐ 34-38-72
2 ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี 36-39-75
3 นัชศนันท์ คำพึ่ง 35-40-75

วรพล ประจันพาณิชย์