Promotion

ชีจรรย์ กอล์ฟ จัด“Valentine Weekend of Love”

สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จัด“Valentine Weekend of Love”พิชิต Hole in One หลุมกอล์ฟรูปหัวใจ

สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ชวนคู่รักมาร่วมกิจกรรม “Valentine Weekend of Love” กิจกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่นอกจากท่านนักกอล์ฟจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษออกรอบกับคู่รักแล้ว ท่านนักกอล์ฟทุกๆท่านที่มาออกรอบ ยังสามารถร่วมกิจกรรมพิชิต Hole in One หลุมกอล์ฟรูปหัวใจ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่หลุม พาร์ 3 ของสนามฯ ทั้ง 4 หลุม (3, 6, 12 และ 17) พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายมูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. – 14 ก.พ. นี้เท่านั้น สำหรับผู้ที่ทำ Hole in One ในช่วง “Valentine – Weekend of Love” จะได้รับรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ บัตรกำนัลกรีนฟีออกรอบ 1 ใบ (สามารถเล่นได้ทุกวันและทุกเวลา),ไวน์ ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท 1 ขวด,เสื้อกอล์ฟ Fenix Special Valentine Collection 1 ตัว, Pin Flag ที่ระลึก ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท 1 ผืน,ของของวัลพิเศษจากโปรช็อปสนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท มูลค่า 2,000 บาท

สามารถจองเวลาออกรอบได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-196-555, 083-148-5555 และ 065-869-9780 หรืออีเมล์ reservation@cheechangolf.com เฟซบุคเพจ: Chee Chan Golf และทางไลน์ @cheechangolf เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.cheechangolf.com