ประชาสัมพันธ์

“ไทยเบฟ” คว้ารางวัล “ASEAN Top Corporate Brands 2021”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับมอบรางวัล“ASEAN Top Corporate Brands 2021” บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในประเทศสิงคโปร์ Mill.US Dollar 11,821 (357,077 ล้านบาท) จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งาน“ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021”จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เกิดจากความร่วมมือของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน