Titleist ต้อนรับปีเสือด้วยของขวัญสุดพิเศษ

Titleist ขอต้อนรับปีเสือด้วยของขวัญสุดพิเศษ Titleist Premium Collection

Titleist ขอต้อนรับปีเสือด้วยของขวัญสุดพิเศษ Titleist Premium Collection เซ็ตนี้มาพร้อมกล่องไม้และประกอบไปด้วย
ลูกกอล์ฟ Pro V1 / Pro V1x จำนวน 2 กล่อง หมวก Limited Edition ลายเสือ พิเศษ! ราคา 3,840 บาท (ลดจาก 4,800 บาท) เหมาะสำหรับของขวัญปีใหม่หรือเทศกาลตรุษจีนในปีเสือ 2022

สนใจเข้าไปสอบถามที่โปรช้อปชั้นนำในเมืองไทยทุกสาขา