สสส. เปิด 10 ประเด็นสุขภาพ ที่ต้องระวังในปี 2565

สสส. เปิด 10 ประเด็นสุขภาพ ที่ต้องระวังในปี 2565

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด และภาคีเครือข่ายภาควิชาการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำหนังสือ “Thaihealth Watch 2022” จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยในปี 2565 ภายใต้แนวคิด Adaptive Living : ปรับการใช้ชีวิต พร้อมก้าวไปในยุคโควิด-19” เจาะลึกกระแสสุขภาพคนไทยปี 2565 กับ 10  ประเด็นทิศทางสุขภาพสำคัญที่น่าจับตามอง ชวนคนไทยเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกวิกฤติสุขภาพที่จะเกิดขึ้น

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “อย่างที่ทราบกันดีว่าเรายังคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ มากมาย ที่สังคมไทยเรายังต้องเผชิญอยู่ สสส. ไม่ได้ชวนแค่จับตามองเท่านั้น แต่อยากชวนทุกคนมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต สร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบคลุมทุกมิติ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  เพื่อรับมือกับกระแสสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้”

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า  สสส. ได้มีการเตรียมนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมภาคีเครือกับข่าย ที่จะสามารถช่วยแก้ไข บรรเทา ปัญหาวิกฤติสุขภาพ 10 ประเด็นสุขภาพคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขยายผลการดำเนินงานที่นำไปปรับใช้ได้จริงในยุคโควิด-19 ไปยังองค์กร พื้นที่ต่างๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

โดย สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทำการเก็บข้อมูล ผ่าน 3 องค์ประกอบสำคัญ 1.สถิติสุขภาพ ระหว่างปี 2563-2564 2.กระแสความสนใจที่มีการพูดถึงในสังคม 3.ข้อแนะนำทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสังคม มาสรุปอยู่ใน 10 ประเด็นสุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2565

1. คนไทย ‘หนีไม้พ้น’ อยู่กับ COVID-19 ทั้งวันนี้และวันหน้า

2. ดูแลลูกอย่างไรในช่วงโควิด เมื่อสุขภาพจิตย่ำแย่ การเรียนรู้ถดถอย

3. สองขั้วปัญหา โภชนาการคนไทยช่วงโควิด มีทั้ง ‘ขาดแคลน’ และ ‘บริโภคล้นเกิน’

4. รู้เท่าทันสื่อ พ้นภัยจากกับดัก ‘ข่าวลวง’

5. เมื่อ ‘ขยะติดเชื้อ’ และ ‘ขยะพลาสติก’ ล้นเมือง

6. ดูแลสุขภาพใกล้-ไกล ห่วงใยทุกกลุ่มประชากร

7. เมื่อบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย : COVID-19 กับความรุนแรงในครอบครัว

8. ‘พนันออนไลน์’ พุ่งในหมู่เยาวชน ปัญหาใหญ่ที่มาในยุคโควิด

9. วัยรุ่นไทยใส่ถุงยางเพิ่ม แต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังพุ่ง!

10. ‘อากาศสะอาด’ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ซึ่ง 10 ประเด็น ทิศทางสุขภาพคนไทยในปี 2565 นี้ สสส. ไม่ได้เพียงแค่ชวนจับตามองเท่านั้น แต่อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเดินหน้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้านทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม เตรียมพร้อมรับมือได้ในทุกวิกฤต

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลภายในงาน “Thaihealth Watch 2022” จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยในปี 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://resourcecenter.thaihealth.or.th/thaihealth-watch

ที่มา : สสส.