For Golf Trust

ปีใหม่ต้องมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีครับ
ปีใหม่ต้องมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เนื่องในวาระปีใหม่ พ.ศ.2565 ที่จะมาถึงนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงช่วยดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน ที่เป็นแฟนติดตามหนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์ จงประสบแต่คำว่าโชดดี ทำสิ่งใดขอให้สำเร็จลุล่วงสมความปรารถนาแคล้วคลาดจากโรคภัย ความทุกข์ และภยันอันตรายใดๆ ตีกอล์ฟเก่งขึ้นได้โฮลอินวันในปีนี้ และทำมาค้าขายหรือกิจการใดๆ ให้เฮงๆ รวยๆ ตลอดไปครับ

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ในช่วงของสถานะการณ์โควิด -19 เป็นช่วงที่เงียบเหงา ไม่มีอะไรใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เริ่มคึกคักบ้างเมื่อตอนกันยายน หลังเปิดโควิด แต่ก็ยังไม่อิสระเต็มที่ ทุกคนยังต้องระแวดระวังตัวเอง และสถานที่ก็ถูกให้มีมาตราการเพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งก็หวังว่าปีใหม่นี้สถานการณ์ต่างๆ น่าจะดีขึ้นโรคร้ายน่าจะหายไป

สำหรับแผนงานกิจกรรมของผม ในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมสอนทางออนไลน์ให้เยอะมากขึ้น ร่วมกับการทำหนังสืออีบุ๊คให้ความรู้เกี่ยวกับกอล์ฟ บวกกับการ live สดทาง เฟสบุ๊ค ในเพจ“โปรเชาว์สอนกอล์ฟCGA” และยูทูปช่อง “อยากตีกอล์ฟ” โปรดติดตาม

ส่วนแผนของโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ก็ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้กระชับ เป็นเร็ว วงสวิงสวยงาม ลดสกอร์กัน และมีจัดกิจกรรมการแข่งขันของเด็ก 8 แมทช์ ของผู้ใหญ่ 5 แมทช์ เพื่อการรองรับลูกศิษย์ของโรงเรียน และพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น

อีกบทบาทหนึ่งของตัวผมเอง ได้ไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรกอล์ฟระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัย จะเปิดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชากอล์ฟ หลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ปริญญาเอก) สาขาอุตสาหกรรมกอล์ฟ

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ยอมลงทุนซื้อหุ้นใหญ่ของสนามกอล์ฟเมืองเอกวิสต้า เพื่อเสริมให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากขึ้น

สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในครั้งนี้ น่าจะเป็นผลดีต่อวงการอุตสาหกรรมกอล์ฟเป็นอย่างมาก เพราะจะได้สร้างนักกีฬา สร้างบุคคลากรทางภาคอุตสาหกรรมกอล์ฟอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจะมีงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนากีฬากอล์ฟได้อย่างมีประโยชน์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในด้านการบริการ การตื่นตัวของผู้คน และได้เกิดแนวทาง ความคิด นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น

และเป็นข่าวดีที่ บริษัททรัสท์กอล์ฟ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ไอที ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยเฉพาะกอล์ฟ ได้ให้ความสนใจที่จะร่วมสนับสนุนและเป็นพาทเนอร์ร่วมกันในบางส่วน ซึ่งจะมีการเซนต์เอ็มโอยูกันในเร็วๆนี้ ทำให้ความแข็งแรงของหลักสูตรมีเพิ่มมากขึ้น ผลประโยชน์ตกเป็นของผู้เรียนอย่างมาก

โปรดติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในปีใหม่นี้ครับ

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์