กฎกอล์ฟที่ควรรู้

PGA Tour ให้ใช้ yardage books ที่อนุมัติเท่านั้น

PGA Tour กำหนดให้ผู้เล่นใช้ yardage books
ที่คณะกรรมการอนุมัติเท่านั้น เริ่มปี 2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับท่านนักกอล์ฟ

ในช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมาชาวไทย และชาวโลกโดนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะปีที่แล้วเป็นปีฉลูต้องทำงานหนัก แต่ในสภาพความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ไม่ได้ทำงานอะไรหนักเลย เพราะไม่มีงานจะทำ มาในปี 2565 นี้ เป็นปีขาล(เสือ) ธาตุน้ำ หลายหมอพยากรณ์กันว่า ปีนี้จะเป็นที่สร้างความร่ำรวยสุด ๆ หากปีนี้ยังไม่รวยก็ไม่รู้จะรวยปีไหน พี่ๆเพื่อนๆนักกอล์ฟก็ลองเชื่อกันอีกสักครั้งนะครับ ไม่น่าเสียหาย อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ตัวเอง

ขออำนวยพรแด่ พี่ๆ และเพื่อนๆ “ขอให้ในปีใหม่นี้ เต็มไปด้วยความหวังและความสดใส และขอให้ความมืดมนและความเศร้าเสียใจหมดไปกับปีเก่านี้ คิดว่าจะได้งาน ขอให้ได้งานและเงิน หนี้สินที่มีขอให้ชดใช้หมดสิ้น ของใหม่อย่าได้มาคืบใกล้เลย”

นโยบาย PGA Tour ต้องการให้ผู้เล่นใช้ทักษะ

PGA Tour มีแนวโน้มจะให้อุปกรณ์กอล์ฟเป็นธรรมเนียมกอล์ฟมากที่สุด ลดเทคโนโลยีลง  ให้ผู้เล่นใช้ทักษะความสามารถมากกว่านำเทคโนโลยีมาแข่งขัน มีการกำหนดคุณลักษณะลูกกอล์ฟและไม้กอล์ฟ และขนาดของ Yardage book ล่าสุด R&A และ USGA รวมถึง PGA Tour ร่วมกันให้มีรูปแบบกฎสนาม(Model Local Rule) MLR G-10 กำนดห้ามไม้กอล์ฟยาวเกิน 46 นิ้วได้ และ MLR G-11 การจำกัดการใช้วัสดุอ่านกรีน

PGA Tour ประกาศกฎสนาม G-11

PGA Tour ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาถึงผู้เล่นและแคดดี้ระบุว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 จะใช้ MLR G-11 ระหว่างรอบการแข่งขัน ผู้เล่นและแคดดี้จะสามารถใช้ yardage book ที่คณะกรรมการอนุมัติเท่านั้น yardage book ที่ได้รับการอนุมัติจะเป็นแบบดั้งเดิมมาก และสำหรับรายละเอียดบนกรีน จะมีเพียงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทางลาดและลักษณะอื่น ๆ เท่านั้น เป็นความพยายามที่จะเน้นให้ผู้เล่นและแคดดี้ใช้ทักษะ การตัดสินใจ และความรู้สึกเท่านั้น ด้วยข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์ การเตรียมตัว และการฝึกฝนเพื่ออ่านแนวการเล่นบนกรีน  ผู้เล่นและแคดดี้สามารถจดบันทึกที่เขียนด้วยลายมือต่อไปเพื่อช่วยในการอ่านกรีน อย่างไรก็ตาม บันทึกเหล่านี้อาศัยการสังเกต หรือประสบการณ์โดยตรงเท่านั้น รวมถึงการดูจากรายการโทรทัศน์ด้วย บันทึกย่อจาก yardage book เก่า ที่ตรงตามพารามิเตอร์อาจถ่ายโอนไปยัง yardage book เล่มใหม่

ห้ามใช้อุปกรณ์  เครื่องวัดระดับ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับรูปทรงของกรีน ห้ามคัดลอกข้อมูลจากแหล่งอื่นลงใน yardage book ที่ได้รับอนุมัติเช่นกัน

MLR G-11: Restricting Use of Green-Reading Materials

R&A และ USGA ได้ประกาศกฎสนามล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม มีผลใช้วันที่ 1 มกราคม 2022

วัตถุประสงค์โดยย่อ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นและแคดดี้ใช้เพียงตาดู และใช้ความรู้สึกเพื่อช่วยอ่านเส้นทางเล่นบนกรีน คณะกรรมการอาจจํากัดการใช้สมุดยาร์ดเดจ โดยกําหนดข้อจํากัดให้ผู้เล่นใช้เฉพาะที่ได้รับอนุมัติตลอดรอบการแข่งขัน

กฎสนามนี้มีไว้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟระดับสูงสุด และแม้แต่เฉพาะกับการแข่งขันที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้สมุดยาร์ดเดจ

เมื่อใช้กฎสนามนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่อนุมัติสมุดยาร์ดเดจ ที่ผู้เล่นอาจใช้ และสมุดยาร์ดเดจ ที่ได้รับอนุมัตินี้ควรมีแผนภาพของกรีนที่มีรายละเอียดน้อยที่สุดเท่านั้น (เช่น เนินเขาหลัก ระดับชั้นหรือขอบที่ระบุส่วนของกรีน)

ผู้เล่นและแคดดี้อาจเพิ่มบันทึกที่เขียนด้วยมือลงในสมุดยาร์ดเดจ ที่ได้รับอนุมัติ เพื่อช่วยให้อ่านเส้นทางเล่นบนกรีนตราบใดที่บันทึกนั้นได้รับอนุญาตภายใต้กฎสนามนี้

ตัวอย่างกฎสนามข้อนี้

MLR G-11: ในระหว่างรอบ ผู้เล่นอาจใช้เฉพาะสมุดยาร์ดเดจ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเท่านั้น ข้อจํากัดนี้ยังใช้กับแผนที่อื่น ๆ ของสนามรวมถึงใบตำแหน่งหลุม

ผู้เล่นละเมิดกฎสนามนี้ และใช้การปรับโทษภายใต้กฎข้อ 4.3

          – การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง: โทษปรับทั่วไป

          – การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สองที่ไม่เกี่ยวข้องในการละเมิดครั้งแรก: การตัดสิทธิ์

กฎสนามใช้เมื่อใด

กฎสนามคือการปรับเปลี่ยนกฎข้อ หรือกฎเพิ่มเติมที่คณะกรรมการปรับใช้สำหรับการเล่นทั่วไป หรือการแข่งขัน คณะกรรมการมีหน้าที่ตัดสินใจใช้กฎสนามใด กฎสนามจะต้องไม่ขัดกับกฎหลัก และเป็นไปตามแนวทางแบบอย่างกฎสนาม

MLR G-11 มีผลกระทบต่อวงการกอล์ฟไทยอย่างไร

ในส่วนของกอล์ฟอาชีพไทย จำเป็นต้องปฏิบัติตาม PGA Tour ยักษ์ใหญ่แห่งกอล์ฟอาชีพของโลก หากเรายังต้องต่อยอดไปแข่งในระดับนานาชาติ และการส่งผลแข่งเพื่อให้ได้ Official World Golf Ranking

ในส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่นยังคงไม่มีผลใด ๆ ในกฎสนามใหม่นี้ เว้นแต่ไปแข่งรายการอาชีพที่ใช้กฎสนามนี้

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director