เชียงราย โร้ดคลาสสิค 2021

“เชียงราย โร้ดคลาสสิค 2021” อบอุ่น
นักปั่นร่วม 2 พัน แห่ร่วม แบบ “นิวนอร์มอล”

กิจกรรมปั่นจักรยาน  “เชียงราย โร้ด คลาสสิค 2021” (Chiang Rai Road Classic 2021) ที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ สิงห์ปาร์คเชียงราย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อช่วงวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมงานปั่นจักยาน “เชียงราย โร้ดคลาสสิค 2021” ในครั้งนี้  เป็นการปั่นแบบไม่จำกัดประเภทของจักรยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน และเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ให้แพร่หลายสู่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเหล่านักปั่นเพื่อสุขภาพ ให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,800 คน โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายชัยภัฏ จาตุรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด เป็นประธานในการปล่อยตัว

กิจกรรมครั้งมีการแบ่งกันระยะทางการปั่นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 6 ระยะทาง ไว้ดังนี้ ระยะทาง 4 กม., ระยะทาง 25 กม., ระยะทาง 50 กม., ระยะทาง 100 กม. และระยะทาง 140 กม. เพื่อให้เหล่านักปั่นและนักกีฬาได้เลือกสรรว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมในระยะทางใดตามที่ตนเองต้องการอย่างเหมาะสมอีกด้วย ทำให้กิจกรรมปั่นจักยาน  “เชียงราย โร้ด คลาสสิค 2021”ในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นอย่างสนุกสนาน นักปั่นทุกคนที่สามารถปั่นเข้าเส้นชัยได้จะได้รับเหรียญรางวัล “สิงห์ใจเกินร้อย” เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมปั่นจักรยาน  “เชียงราย โร้ด คลาสสิค 2021” (Chiang Rai Road Classic 2021) ปีนี้ ได้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปั่นให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ แบบนิวนอร์มอล ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปก.จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะต้องหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนตามมาตรการการเข้าจังหวัดเชียงราย คือ 2 เข็มขึ้นไป หรือ เอกสารการตรวจ ATK  ที่ออกโดยสถานพยาบาลหรือสถานมี่ตรวจที่สาธารณสุขรับรอง ไม่เกิน 72 ชม. (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) ในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กันทุกคน อีกทั้งยังได้มีการจัดพื้นที่ลงทะเบียนภายในงานจะขยายกว้างเต็มพื้นที่ เพื่อรักษา Social Distancing และยังแบ่งช่วงเวลาของนักปั่นแต่ละระยะทาง เพื่อให้รวมตัวกันน้อยที่สุดอีกด้วย

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายชัยภัฏ จาตุรงคกุล (ที่ 3 จากซ้าย)
ร่วมเป็นประธานในการปล่อยตัว