For Golf Trust

มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมเปิดหลักสูตรกอล์ฟ

มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมเปิดหลักสูตรกอล์ฟ
ป.ตรี ป.โท ป.เอกเพื่อร่วม พัฒนาอุตสาหกรรมกอล์ฟไทย

ก็แค่กีฬาตีกอล์ฟ มีอะไรสำคัญมากถึงขนาดต้องมีการเปิดเรียนเป็นหลักสูตรกีฬากอล์ฟในมหาวิทยาลัยเชียวหรือ

ใช่แล้วมันก็คือกีฬากอล์ฟ กีฬาที่ผู้บริหารหรือผู้คนจำนวนหนึ่ง(ค่อนข้างมาก)ที่ไม่เล่นกอล์ฟ บอกว่าเป็นกีฬาที่เสียเวลา เป็นกีฬาที่ทำลายสภาพแวดล้อม เป็นกีฬาที่ไม่มีประโยชน์ ต้องไปตากแดด และราคาแพง

ที่พูดมาก็ยอมรับนะว่าเป็นจริงเกือบทั้งหมด ยกเว้นการทำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในลำดับต่อๆไป

ก่อนอื่นลองพิจารณาสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ดูว่าตรงไหนไม่เป็นความจริงบ้าง

กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ผู้คนทั่วโลกเล่นเหมือนๆ กัน ใช้กฎ ข้อบังคับเดียวกัน อยากจะบอกว่า อาจจะเป็นกีฬาที่มีผู้คนเล่นมากที่สุดในกีฬาทั้งหมด

กีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่เล็ก (3 ขวบ) และเล่นต่อไปจนถึงอายุมากกว่า 80 เป็นกีฬาที่สามารถเล่นรวมกันได้ทั้งครอบครัว 3 รุ่น ได้แก่ หลาน ลูก ปู่ย่า ตายาย

เป็นกีฬาที่ไม่เป็นอันตรายเสี่ยงต่อชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บที่จะทำให้พิการ

เป็นกีฬาที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้สร้างความสามารถเป็นสิ่งพิเศษของตัวเองนอกจากการศึกษา และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอเมริกา ปีหนึ่งจำนวนไม่น้อยรวมทั้งสร้างโอกาสให้ตัวเองมีความสำเร็จกับหน้าที่การงานโดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อ มีเครือข่าย เมื่อไปทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่

เป็นกีฬาที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆของประเทศอย่างไม่มีกีฬาชนิดใดเอามาเทียบเคียง ทั้งที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวตีกอล์ฟ ทั้งที่มีนักกีฬาอาชีพสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

เป็นกีฬาที่นำที่รกร้างว่างเปล่า หรือโขดหิน ท้องทุ่ง ทุ่งนา(ส่วนหนึ่งเล็กน้อยของพื้นที่ปลูกข้าว) ตีนเขา มาพัฒนาให้เป็นสถานที่สวยงาม ร่มรื่น เขียวขจี และสร้างงานให้คนในท้องถิ่นนั้นๆ มีงานทำเพิ่มมากขึ้น

เป็นกีฬาที่ใช้พื้นที่จำนวนมากกว่า 350 ไร่ ที่ถูกออกแบบสร้างสรรให้มีมิติ และปลูกหญ้า ดูแลหญ้าอย่างดีต่อเนื่องไม่ให้มีเสีย ปลูกต้นไม้ ดูแลระบบระบายน้ำ อ่างกักเก็บน้ำ ห้องอาหาร ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องอาบน้ำ ห้องขายอุปกรณ์ และอื่นๆลงทุนได้ด้วยงบประมาณสูง และจ้างคนทำงานไม่น้อยกว่า 20 คนต่อสนาม กับการดูแลและบริหารงาน

คนจะเล่นกอล์ฟจะต้องเรียนกอล์ฟเพื่อให้มีทักษะที่ถูกต้อง ออกไปเล่นแล้วสนุก มีท่าทางที่สวยงามและต้องหมั่นฝึกซ้อมกับสนามฝึกซ้อมที่ต้องกว้างใหญ่ ปลอดภัย ซึ่งก็ต้องลงทุนจำนวนไม่น้อยเช่นกันและผู้สอนกว่าจะผ่านการรับรองให้เป็นผู้สอนได้จะต้องลงทุนพัฒนาตัวเองด้วยงบประมาณค่อนข้างสูง

อุปกรณ์ที่จะต้องใช้เล่นกอล์ฟ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องคงทน ช่วยให้คนเล่นตีได้ดี ได้ไกล รวมทั้งลูกกอล์ฟที่ใช้เล่น ทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์วิจัย และสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ต้นทุนที่สูงในการสร้างโรงงานผลิตของแต่ละอย่างออกมา

รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อื่น เช่น รถกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ หมวก เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า ร่มผ้าเช็ดหน้า ที่ตั้งลูก เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ต้องใช้งบประมาณสูง และการว่าจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก

การจะออกไปเล่นกอล์ฟ มีทั้งเล่นในสนามที่ไม่ไกลจากบ้าน มีทั้งเดินทางไปเล่นที่ไกลๆ ไปพักค้างคืนหรือไปต่างประเทศต้องมีการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การใช้บริการโรงแรม การทานอาหาร การแวะเที่ยวระหว่างทาง ซึ่งทำให้เกิดห่วงโซ่ของธุรกิจที่เกี่ยวพันกัน

นักกีฬาที่โดดเด่น จากการมีการแสดงออกที่ดีมีความสามารถสูง มีบุคคลิกลักษณะที่มีสเห่ห์ จะเป็นคนที่ทำให้คนเห็นแล้วอยากเข้ามาเล่น อยากเล่นกอล์ฟให้เหมือนกับคนต้นแบบที่เขาชอบ อยากใช้อุปกรณ์ อยากใช้เสื้อผ้า อยากใช้ของเหมือนสิ่งที่ฮีโร่ที่ชื่นชอบของเขาใช้

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จึงสามารถรวมเรียกเป็นอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟได้ ซึ่งรวมๆแล้วมีมูลค่าทางการตลาดรวมแล้วเป็นแสนๆล้านบาทต่อปี

โดยเฉพาะประเทศไทย ถ้าไม่นับช่วงสถานะการณ์โควิด-19 แล้ว ปีหนึ่งๆ จะมีนักกอล์ฟชาวต่างชาติเข้ามาเล่นกอล์ฟ มาฝึกกอล์ฟในประเทศไทยจำนวนมาก สร้างรายได้เข้าประเทศปีหนึ่งๆ เป็นหลายหมื่นล้านบาท

การถ่ายทอดสด การแข่งขันรายการกอล์ฟทั่วโลก วิธีการนำเสนอ การถ่ายทอด การเข้าเป็นสปอนเซอร์การถ่ายทอด ทำให้เกิดการจ้างงานและมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากเช่นกัน

มีคนบอกว่ากอล์ฟทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างมลพิษ ซึ่งบอกได้เลยว่าปัจจุบันทุกๆสนามได้ปรับตัวให้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว

การค้นหาคำตอบ การค้นหาความจริง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในวงการกอล์ฟ การเตรียมปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการตลาดแข่งขันกับต่างชาติ การสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสาร การแข่งขันกับนานาชาติ จำเป็นต้องมีการศึกษา การวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรที่จะสามารถทำได้ดีที่สุดคือ มหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอน การศึกษาโดยตรง

กีฬากอล์จึงไม่ใช่แค่เป็นกีฬาของคนรวย ที่มีเงินสร้างสนามกอล์ฟ และมีเงินเล่นกอล์ฟเท่านั้น ควรเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้

บางท่านบอกว่า ความสำคัญของการสร้างหลักสูตร อยู่ที่ว่า นักศึกษาจบไปแล้วมีตลาดแรงงานรองรับหรือไม่

แน่นอนว่า ถ้าทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ มีสนามกอล์ฟเท่าเดิม มีคนเล่นกอล์ฟเท่าเดิม หน่วยงาน องค์กรที่รับผิดชอบกีฬากอล์ฟและกีฬาของชาติยังทำงานเหมือนเดิน ผู้คนในอุตสาหกรรมกอล์ฟ ยังมีMindset กับกีฬากอล์ฟเหมือนเดิม กีฬากอล์ฟยังจะจับต้องยาก รับรองว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ผมเชื่อว่า หลักสูตรกีฬากอล์ฟของมหาวิทยาลัยรังสิตจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟเมืองไทยและเอเชียอย่างแน่นอน ในแง่

– นักกอล์ฟไทยจะมีจำนวนที่เก่งมากขึ้น พัฒนาได้เร็วขึ้น ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อป้อนเข้าสู่วงการกอล์ฟโลก และมีผู้สนับสนุนมากขึ้น

– การพัฒนาอุตสาหกรรมกอล์ฟของประเทศไทยจะมีมากขึ้นและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันสามัคคีกันมากขึ้น

– สนามกอล์ฟของประเทศไทยจะมีมากขึ้น ประชาชนทุกระดับทุกฐานะจับต้องได้มากขึ้น จะสามารถช่วยเพิ่มประชากรกอล์ฟให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะต่างจังหวัด ซึ่งอยากให้เห็นภาพว่าเด็กๆในจังหวัดอำเภอหลังเลิกเรียน สามารถเข้าไปลากถุงกอล์ฟเดินเล่นเสียไม่เกิน 100 บาท กับสนามกอล์ฟที่ถูกสร้างถูกออกแบบและดูแลโดยคนไทย อาจมี 3หลุม 6 หลุม หรือ 9 หลุมโดยมีหน่วยงานของรัฐเช่น อบต.อำเภออบต.จังหวัดเป็นผู้หาเนื้อที่และหาเงินลงทุน

– องค์ความรู้ต่างๆของผู้คนในอุตสาหกรรมกอล์ฟของประเทศไทย มีการพัฒนามากขึ้น ไม่ได้เป็นความลับอยู่ในคนกลุ่มน้อย

– มีจำนวนผู้สอนกอล์ฟ คนทำงานในอุตสาหกรรมกอล์ฟมีความรู้ มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น

– เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ ในรูปแบบของการทำวิจัย จัดประชุมสมมนา เผยแพร่ตีพิมพ์งานวิชาการ และจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้กอล์ฟอีกแห่งหนึ่งของโลก

– มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะเป็นประโยชน์กับวงการอุตสาหกรรมกอล์ฟจากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยร่วมกันหลายๆภาคส่วน ในอนาคตอุตสาหกรรมกอล์ฟประเทศไทยอาจจะมีเหรียญดิจิตอล คริปโตเคอเรนซี่ สร้างอีโคซีสเต็มของตัวเองกันขึ้นมา เพื่อปรับให้ทันต่อความเลี่ยนแปลงการเงินของโลกแนวใหม่

– มีประชากรกอล์ฟเกิดมากขึ้น โดยมีเป้าที่ 3% ของประชากร

– ผู้คนในอุตสาหกรรมกอล์ฟสามารถจะมีความรู้ในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์ม

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์