Promotion

แหลมฉบังฯ พร้อมร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันลอยกระทง

สนามกอล์ฟแหลมฉบังฯ ชลบุรี พร้อมร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันลอยกระทง ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน

สนามกอล์ฟแหลมฉบังฯ ชลบุรี จัด ไนท์ กอล์ฟ ลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ พฤศจิกายน 2564 มาร่วมสืบสานประเพณีไทย และออกรอบ มีกิจกรรมมากมายรอทุกท่านอยู่ ด้วยราคาสุดพิเศษ 1,950 บาทต่อท่าน (รวมกรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ อาหารว่าง และกระทง) ช็อตกันสตาร์ท 15:00 น.

จองออกรอบโทร : 099-2873771, 095-5391175