Golf NEWS

วสุวริศวร์-ศธรกัญ คว้าแชมป์ NTJGC ที่ กัซซัน ขุนตาน

วสุวริศวร์-ศธรกัญ คว้าแชมป์
ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ ที่ กัซซัน ขุนตาน

ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ โดยธันยา จันทร์วิทัน อนุมานราชธน ประธานชมรมฯ จัดการแข่งขันสนามแรก ประจำฤดูกาล 2564-2565 ไปแล้ว ณ สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนคลาส เอส. เอ. บี. ซี. ดี. อี. และ อีอี. ชาย และหญิง 7 รุ่นอายุ ร่วมดวลวงสวิง 64 คน โดยเฉพาะคลาสเอส เอ. และ บี. ต้องเล่นวันละ 27 หลุมให้ได้ถึง 54 หลุม เนื่องจากมีการเก็บคะแนนสะสมเข้าเวิลด์ อเมเจอร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง(WAGR) อีกด้วย

เมื่อจบการแข่งขันปรากฏว่า คลาส เอ. ชาย และหญิง แชมป์ตกเป็นของ “ไนซ์” วสุวริศวร์ ศิระศุภกร วัย 14 ปี จาก ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย และ“เอิร์น” ศธรกัญ เที่ยงศรี อายุ 15 ปี จาก ร.ร.นานาชาติ ยูนิตี้ คองคอร์ด จ.เชียงใหม่ ที่ 4 โอเวอร์พาร์ 220 และ14 โอเวอร์พาร์ 230 ตามลำดับ

ในส่วนของ คลาส บี. ชาย และหญิง “แซม” ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ วัย 12 ปี จาก ร.ร.วารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และ“เบเน่” ธิรดา พันธุ์ทอง วัย 13 ปี จาก ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เก็บแชมป์ไปได้ที่สกอร์เท่ากัน 27 โอเวอร์พาร์ 243

คลาส ซี. ชาย-หญิง “จ้าวขุน” ณัฐ อินทร วัย 11 ปี จากเชียงใหม่ และ ณิชา ตันธนสิน วัย 11 ปี จาก ร.ร.ปริ้นซ์ รอยัล วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซิวแชมป์ไปที่ 13 โอเวอร์พาร์ 157 และ 31 โอเวอร์พาร์ 175 ตามลำดับ

คลาส ดี. ชาย เจฟฟรี่ย์” ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม วัย 9 ปี จาก ร.ร.ประชาวิทย์ จ.ลำปาง เก็บแชมป์ไปที่ 164 คะแนน ขณะที่ คลาส ดี. หญิง “อัส”ปสุตา วงศ์ตรีรัตนชัย วัย 9 ปี จาก ร.ร. นานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คว้าแชมป์ไปที่ 184 คะแนน

ส่วนสวิงจิ๋ว คลาส อี. ชายและหญิง แชมป์เป็นของ ธามม์ สรชาติ วัย 7 ขวบ จาก ร.ร.นานาชาติลานนา จ.เชียงใหม่ และสร้อยสามจันทร์ จันทราทิตย์ วัย 8 ปี จาก ร.ร.วิชัยวิทยา เชียงใหม่

และพี่ใหญ่สุด คลาส เอส. “เค”เคเลบ เฟอร์โป วัย 18 ปี จาก ร.ร..นานาชาติเกรซ จ.เชียงใหม่ คว้าแชมป์ไปได้ที่สกอร์ 258

สำหรับ สนามที่ 2 ประจำปี 2564-2565 จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565 ณ สนามกอล์ฟแม่เมาะ(กฟผ.) จ.ลำปาง

สรุปผลการแข่งขัน
คลาส เอส. (54 หลุม) 258 เคเลบ เฟอร์โป 84-90-84
คลาส เอ. (54 หลุม)
ชาย 220 วสุวริศวร์ ศิระศุภกร 74-75-71
หญิง 230 ศธรกัญ เที่ยงศรี 76-76-78
คลาส บี. (54 หลุม)
ชาย 243 ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 85-79-79
หญิง 243 ธิรดา พันธุ์ทอง 88-78-77
คลาส ซี. (36 หลุม)
ชาย 157 ณัฐ อินทร 81-76
หญิง 175 ณิชา ตันธนสิน 93-82
คลาส ดี. (36 หลุม)
ชาย 164 ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม 84-80
หญิง 184 ปสุตา วงศ์ตรีรัตนชัย 92-92
คลาส อี. (36 หลุม)
ชาย 189 ธามม์ สรชาติ 91-98
หญิง 192 สร้อยสามจันทร์ จันทราทิตย์ 99-93
คลาส อีอี. (18 หลุม )
ชาย 141 นิธิต ปัญญาแก้ว 70-71
หญิง 133 เลซิน เควียน 67-66