Promotion

ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จัดฮาโลวีน เปลี่ยนคืนสยองให้เป็นคืนสนุก

สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล จัดฮาโลวีนลดราคา ไนท์กอล์ฟ เปลี่ยนคืนสยองให้เป็นคืนสนุก

สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล จัดฮาโลวีนลดราคา ไนท์กอล์ฟ (หลัง 15.00 น.) กรีนฟี 500 บาท ข้อตกลงและเงื่อนไข 1.โปรไนท์กอล์ฟ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น 2.ใช้ได้ทุกชาติ วันปล่อยผี หรือจะสู้วันปล่อยพลัง เปลี่ยนคืนสยองให้เป็นคืนสนุก

สำรองเวลาออกรอบได้ที่ 02-5168679-84, 088-844-4888,090-090-9998,089-894-2250,089-894-2251,Line : @pinehurstline