คอลัมน์ในอดีต

การสวิงไม้กอล์ฟ ดันจากด้านใน ออกสู่ด้านนอก

การสวิงไม้กอล์ฟ ดันจากด้านใน ออกสู่ด้านนอก (In-to-Out)

0701_1

0701_2