กอล์ฟสตรี เปิดรับสมัครแข่งกอล์ฟโอเพ่นสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากอล์ฟสตรี เปิดรับสมัครนักกอล์ฟสตรีสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันสิงห์กอล์ฟโอเพ่นสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ณ สนามอมตะ สปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564

มาคมกีฬากอล์ฟสตรี เปิดรับสมัครนักกอล์ฟสตรีสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันสิงห์กอล์ฟโอเพ่นสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ณ สนามอมตะ สปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทบุคคลและประเภททีม ค่าสมัครแข่งขัน สมาชิกสมาคม 1. Open Championship ราคา 8,500 บาท,2. Mid-Amateur Division I / II / Evergreen 9,700 บาท,3. ประเภททีม เพิ่มค่าสมัครคนละ 500 บาท, บุคคลทั่วไป 1 Open Championship 9,500 บาท,2 Mid-Amateur Division I / II / Evergreen 11,000 บาท, 3 ประเภททีม เพิ่มค่าสมัครคนละ 500 บาท
หมายเหตุ – ค่าสมัครแข่งขันรวมค่ากรีนฟี, ค่าแคดดี้รวมทิป, ค่ารถกอล์ฟ 3 วัน และอาหารกลางวัน

นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาฝีมือสู่ทีมชาติกอล์ฟสตรี – สมาคมกีฬากอล์ฟสตรี กำหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกอล์ฟเข้าโครงการพัฒนาฝีมือสู่ทีมชาติกอล์ฟสตรี ควบคู่ไปกับการแข่งขัน “The 28th Singha Thailand Ladies Amateur Open” นักกอล์ฟที่สมัครแข่งขันในประเภท Open Championship สามารถสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ในใบสมัคร ปิดรับสมัคร – ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (สมาคมฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัคร หากยกเลิกภายหลังวันปิดรับสมัคร)

สอบถามข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-255 7976, E-mail: talga_golf@hotmail.com, golf.talga@gmail.com, FB: Talga-Thailand Ladies Golf Association