บางกอกแอร์เวย์ส เปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-หาดใหญ่

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-หาดใหญ่ (ไป-กลับ)และเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร เริ่ม 31 ตุลาคม 2564

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-หาดใหญ่ (ไป-กลับ) เริ่ม 31 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินสมุย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-หาดใหญ่ จะให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 เที่ยวบินที่ PG298 ออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 09.45 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 10.50 น. และเที่ยวบินที่ PG299 ออกจากสนามบินหาดใหญ่ เวลา 11.20 น. ถึงสนามบินภูเก็ตเวลา 12.25 น.

ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 9 เส้นทางบิน ดังนี้ 1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน 2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน 3. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน 4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน 6. เส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 7. เส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์) 8. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน 9. เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน *เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 (ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule )

นอกจากนี้ สายการบินฯ จะกลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินสมุย เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป