ประชาสัมพันธ์

ประกวดสื่อ DigiFam Awards ครั้งที่ 3 เริ่มแล้ว

การประกวดผลิตสื่อ DigiFam Awards ครั้งที่ 3 เริ่มแล้ว
ชิงถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษารวมกว่า 530,000 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชวนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการใช้สื่อออนไลน์กับการประกวด ดิจิแฟม อวอร์ด ชิงถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษารวมกว่า 530,000 บาทในหัวข้อ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก” Positive Callout Culture

การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง Healthy Digital Family” ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใช้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมานำเสนอเป็นผลงานที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบและอันตรายจากการใช้สื่อออนไลน์ และเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม ซึ่งปีนี้เป็นการประกวดภายใต้หัวข้อ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก” Positive Callout Culture ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยฯ และทุนการศึกษารวมกว่า 530,000 บาท

โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสื่อคลิปวิดีโอ มี 3 ระดับ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป ประเภทสื่ออินโฟกราฟิก มี 2 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ในปีนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่มระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในการประกวดประเภทสื่อคลิปวิดีโอเพื่อเน้นให้เกิดการปลูกฝังแนวคิดที่ดีกับเด็กและเยาวชน ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อธิบายว่า “การเพิ่มรุ่นจิ๋วเข้ามา เพราะเราเห็นความสำคัญของการปูรากฐานการใช้สื่อให้เป็น ให้เยาวชนมีความเข็มแข็ง เพราะเด็กเหล่านี้ต่อไปก็จะต้องอยู่รอดในโลกโซเชียล นอกจากนี้การทำคลิปกันเป็นทีมก็ยังเป็นการใช้เวลาในครอบครัวที่มีประโยชน์และได้ความรู้ไปในตัว”

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crahdfamily.com และ Facebook Fanpage: DigiFam Awards หรือแอดไลน์ @digifam

ทีมแชมป์เก่าร่วมพูดคุยผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์