Promotion

อีสเทอร์น สตาร์ไม่ต้องจ่ายกรีนฟีเฉพาะวันศุกร์

สนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ ไม่ต้องจ่ายกรีนฟีเฉพาะวันศุกร์ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน

สนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ บ้านฉาง จังหวัดระยอง ไม่ต้องจ่ายกรีนฟีเฉพาะวันศุกร์ จนถึงสิ้นเดือนกันยายนจ่ายเพียงค่าแคดดี้ และรถกอล์ฟ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองออกรอบได้ที่ :086-3776744,0863776722,0649307074