คุยกับ ดร.อมร

11 ปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลการพัฒนาผู้เล่นระยะยาว

11 ปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลการพัฒนาผู้เล่นระยะยาว

สวัสดีครับ คุยกับ ดร. อมร ในสัปดาห์นี้ ขอต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ในเรื่อง Long Term Player Development (LTPD) ผมจะมาอธิบายต่อ ในเรื่องของ 11 ปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลกับการพัฒนาผู้เล่นและนักกีฬากอล์ฟในระยะยาว

1. ความรู้ทางกายภาพ (Physical Literacy)

ความรู้ทางกายภาพเป็นกุญแจสำคัญ รวมทั้งความสนุกสนานของการเล่นกีฬา และทำหน้าที่ตามความจำเป็น เช่น เราพัฒนาผู้เล่น ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา พัฒนาการทางด้านความรู้ และความเข้าใจของร่างกาย (เหมือนกับการสร้างระดับพื้นฐานของ การอ่าน การเขียน และเลขคณิตในโรงเรียน) ควรเป็นจุดสนใจหลักก่อนการเติบโต

กระบวนการของความรู้ทางร่างกาย ได้รับอิทธิพลจาก อายุ วุฒิภาวะ  ของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีความรู้ทางร่างกาย แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่หลากหลาย ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้นักกีฬาจะเคลื่อนไหวด้วยความสุขุม ความมั่นใจ  และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ นักกีฬาที่มีความรู้ทางร่างกาย มีแนวโน้มที่จะกระตือรือร้นมากขึ้นเช่นกัน ชีวิตที่พวกเขาได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจ ผ่านการพัฒนาของพวกเขา

ความเกี่ยวข้องของกอล์ฟ : ความรู้ทางกายภาพขั้นพื้นฐาน จะช่วยในการเรียนรู้ ความสำเร็จ และเล่นเกมส์กอล์ฟได้ในระยะยาว ตามที่ต้องการ

2. ความเชี่ยวชาญ (Specialization)

กีฬา ถูกจัดประเภทเป็นช่วงต้นหรือช่วงปลายกิจกรรมเฉพาะทาง โดยทั่วไปแล้ว กีฬาเฉพาะทางช่วงต้น ได้แก่ กีฬาศิลปะและกายกรรม เช่น ยิมนาสติก ระบำใต้น้ำ หรือ สเก็ตลีลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาผู้หญิง เหตุผลก็คือกิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างมาก กับทักษะที่ซับซ้อนที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากความยากลำบากในการเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นมากขึ้น หากได้รับการสอนหลังจากที่โตแล้ว  นี่คือข้อเสียด้านลบของความเชี่ยวชาญในช่วงต้น รวมถึงการเตรียมการเฉพาะด้านกีฬาประเภทเดียว ขาดทักษะการเคลื่อนไหวและกีฬาขั้นพื้นฐานสูง อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บมากเกินไป และการเลิกเล่นก่อนกำหนดจากการฝึกอบรมและการแข่งขัน  ในทางตรงกันข้าม กีฬาอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งได้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจทางกายภาพที่มั่นคง และในบางครั้ง การมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่น ๆ ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็เป็นผลดี

ความเกี่ยวข้องของกอล์ฟ : กอล์ฟอยู่ในหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญช่วงปลาย ซึ่งมีประสบการณ์จากการกระทำที่คล้ายคลึงกัน (เหวี่ยงไม้ตี ตีไม้ แร็กเก็ต) และ/หรือ ตีเร็ว การมีส่วนร่วม (แต่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญพิเศษ) ช่วยในเรื่องของความเชี่ยวชาญในช่วงท้าย

3. การพัฒนาด้านอายุ Developmental Age

เด็กในวัยเดียวกันอาจแตกต่างกัน โดยหลายปีในระดับของการเจริญเติบโตทางชีวภาพของนักกีฬา การเจริญเติบโต พัฒนาการ และอัตราการเติบโตเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของยีน ฮอร์โมน สารอาหาร และสภาพแวดล้อมที่ชีวิตของแต่ละคน ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มีความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองทศวรรษแรกของชีวิตเช่น ทารกพัฒนาไปสู่วัยหนุ่มสาว

Growth การเติบโต คือ การเปลี่ยนแปลงทีละขั้นตอนที่สังเกตได้ ในปริมาณและการเปลี่ยนแปลงขนาดร่างกายที่วัดได้เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์ไขมัน

Maturation การเจริญเติบโต คือ การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบคุณภาพทั้ง โครงสร้างและการทำงานในความก้าวหน้าของร่างกาย สู่การเจริญเติบโต เช่น การเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนถึงกระดูกในโครงกระดูก

Development การพัฒนาคือ  ตรงกันข้ามกับเงื่อนไขก่อนหน้า การพัฒนาหมายถึงทั้งทางชีววิทยาและบริบททางพฤติกรรม รวมทั้งด้านต่าง ๆ เช่น ความเชี่ยวชาญด้านเซลล์ และการปรับตัวของเยาวชนกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเขา/เธอ (เช่น พัฒนาความเชื่อและค่านิยม)

The Tempo จังหวะการเจริญเติบโตของเด็กมีความสำคัญสำหรับการฝึกกีฬา เพราะเด็กที่โตเต็มที่ตั้งแต่อายุยังน้อย มีวิชาเอกได้เปรียบในช่วงเรียนรู้เพื่อการแข่งขันเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตเฉลี่ย หลังจากที่นักกีฬาทุกคนได้ผ่านการเจริญเติบโตของเขา/เธอแล้ว แต่มักเป็นพวกที่โตช้า ที่มีศักยภาพในการเป็นนักกีฬาชั้นนำได้หากเขา/เธอ มีประสบการณ์การฝึกสอนที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลานั้น

ความเกี่ยวข้องของกอล์ฟ : การพัฒนาผู้เล่นระยะยาว ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับ โปรแกรมการสอน การฝึกสอน และการแข่งขัน เกี่ยวกับความสามารถในการฝึกอบรมและความพร้อมที่เหมาะสม จุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ จุดสูงสุดของการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Peak Height Velocity; PHV) เป็นจุดสังเกตที่สำคัญสำหรับการใช้งาน LTPD เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการออกแบบการแข่งขัน

4. ช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน  Sensitive Periods

ช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน คือกรอบเวลาหรือกรอบเวลากว้าง ๆ เมื่อการเรียนรู้ทักษะเฉพาะ หรือการพัฒนาความสามารถทางกายภาพทางปัญญาที่เฉพาะเจาะจงคือ มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ ช่วงเวลาในวัยเด็กทั้งหมดถือเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวสำหรับการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการฝึกอบรมในช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหวของการปรับตัวให้เข้ากับการฝึกอบรมอย่างรวดเร็ว หมายถึง การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้าการฝึกที่ระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต แม้ว่าระบบสรีรวิทยาของนักกีฬาฝึกได้ทุกวัย มีความอ่อนไหว ช่วงเวลาที่บุคคลมีการตอบสนองเป็นพิเศษ ถึงประเภทของการฝึกอบรมเฉพาะ แนวคิดเรื่องความสามารถในการฝึกอบรม ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากภายในชุมชนกีฬาและวิชาการ ความสามารถในการฝึกฝนคือ มีการจัดทำเอกสารอย่างดีในเอกสารการฝึกสอนและการวิจัย และให้หลักฐานที่สมเหตุสมผลของช่วงเวลาของความไวในการปรับตัวให้เข้ากับการฝึกอบรมอย่างรวดเร็ว และสัมผัสกับสิ่งเร้าต่าง ๆ

ความเกี่ยวข้องของกอล์ฟ : การสร้างเสียงเฉพาะของกอล์ฟ การดำเนินการทางเทคนิค ตลอดการเติบโตหลักและระยะการเจริญเติบโต ควรมองว่าเป็นลำดับความสำคัญควบคู่ไปกับความเข้าใจในความเร็วของการเคลื่อนไหวเฉพาะของกอล์ฟเกี่ยวกับการพัฒนาของปัจเจกบุคคล

5. 10 S ของการฝึกและปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ

The 10 S  of Training and Performance

ความแข็งแกร่ง Stamina (ความอดทน Endurance ), ความแข็งแกร่ง Strength, ความเร็ว Speed, ทักษะ Skill, ความนุ่มนวล Suppleness (ความยืดหยุ่น Flexibility), โครงสร้าง Structure /ความสูง Stature, การเรียน Schooling , จิตวิทยา Sychology, การยังชีพ Sustenance และสังคม-วัฒนธรรม Socio-Cultural ปัจจัยที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่จะต้องพิจารณา เมื่อวางแผนโปรแกรมพัฒนานักกีฬา มีแหล่งข้อมูลเฉพาะจำนวนหนึ่งสำหรับ นักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเกี่ยวข้องของกอล์ฟ: ผู้เชี่ยวชาญ PGA ของแคนาดาและสมาคม สมาชิก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า การพัฒนาวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในการวางแผนและการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย ความรู้ และกลยุทธ์

6. จิตใจ สติปัญญา และการพัฒนาทางอารมณ์

Mental Cognitive and Emotional Development

ปัจจัยทางจิตใจ ความรู้ความเข้าใจ สติปัญญา  และอารมณ์ คือ ความจำเป็นต่อการพัฒนาของผู้เล่นแต่ละคน ไม่เพียงแค่การพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด ของปัจจัยเหล่านี้ นอกเหนือจากการพัฒนาทางกายภาพ ก็เป็นประโยชน์ต่อบุคคล แต่ทั้งหมดนี้ ชุดทักษะเชื่อมโยงกัน เช่นเดียวกับทักษะทางกายภาพและทางเทคนิคที่ต้องการระยะยาวและการพัฒนาตามลำดับ ดังนั้น  ก็เช่นกัน ด้านจิตวิทยาของการพัฒนานักกีฬา ซึ่งรวมถึงชุดความรู้ต่าง ๆ เช่น รากฐานของการเล่นอย่างยุติธรรมและกีฬาที่มีจริยธรรม ทักษะทางจิตในการปฏิบัติงาน การควบคุมอารมณ์ ลำดับ และการตัดสินใจ วัตถุประสงค์หลักของ LTPD เป็นแนวทางแบบองค์รวมสำหรับผู้เล่น กับการพัฒนาที่เน้นด้านจริยธรรม การเล่นที่ยุติธรรมและการสร้างตัวละครตลอดระยะต่าง ๆ – วัตถุประสงค์ที่สะท้อนถึงองค์ประกอบใช้ระยะเวลานาน ค่านิยมของแคนาดา การเขียนโปรแกรมควรเป็นออกแบบโดยคำนึงถึงผู้เล่น ความสามารถทางปัญญาในการจัดการกับแนวคิดเหล่านี้

ความเกี่ยวข้องของกอล์ฟ : กฎและมารยาทในการเล่นกอล์ฟ ร่วมกับแพลตฟอร์มจิตวิทยาที่จำเป็น เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกอล์ฟ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความท้าทายสำหรับผู้เล่นที่จะพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บทบาท และ ความอดทนในการเล่นตามความต้องการ

สำหรับอีก 5 ปัจจัยที่เหลือ ไว้ต่อในฉบับหน้านะครับ

ดร.อมร นันทวะกุล
Parent Sport Coach
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา Sport Management