ประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์ฯ เปิดเส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด 1 ตุลาคม นี้

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งการกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 เที่ยวบินที่ PG305 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.40 น. ถึงสนามบินตราด เวลา 12.40 น. และเที่ยวบินที่ PG306 ออกจากสนามบินตราด เวลา 13.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.10 น.

ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 8 เส้นทางบิน ดังนี้ 1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน, 2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน, 3. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน , 4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์), 5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์),6. เส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน , 7. เส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์) , 8. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์) เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule