ไม่มีหมวดหมู่

Bangkok Bank Golf Tournament 2016 สนามแรก

เปิดสนามแรกสุดมันส์
Bangkok Bank Golf Tournament 2016

คุณโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต และคุณ วรนุช  ศิรธรานนท์  Vice President สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Bangkok Bank Golf Tournament 2016” สนามที่ 1  ณ สนามสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

การแข่งขัน Bangkok Bank Golf Tournament 2016 ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกอล์ฟ โดยในปี 2559 นี้นับเป็นปีที่ 4 ซึ่งจัดแข่งขันจำนวน 12 สนาม ประกอบไปด้วยสนามในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 8 สนาม ภาคเหนือ จำนวน 2 สนาม ในราคาพิเศษ 999 บาท + 1,999 คะแนน ต่อท่าน (รวมแค้ดดี้, อาหารกลางวัน และอาหารเย็น) และสนามพิเศษ จำนวน 2 สนาม คือสนามสยาม คันทรี คลับ พัทยา วอเตอร์ไซด์ และสนามเดอะ บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน ในราคาพิเศษ 2,555 บาท + 1,999 คะแนน ต่อท่าน (รวมแค้ดดี้,รถกอล์ฟ,อาหารกลางวัน และอาหารเย็น)

และยังมีรางวัลโฮลอินวัน ในทุกหลุมพาร์ 3 ซึ่งมี 4 หลุม ได้แก่ รางวัลรถยนต์ Toyota Vios 1.5 S จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 749,000 บาท, รางวัลตั๋วเครื่องบิน Business Class จากสายการบิน Qatar Airway จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) ไป-กลับ Paris , France มูลค่า 200,000 บาท, เงินรางวัลจาก SINGHA CORPORATION มูลค่า 50,000 บาท และบัตรกำนัลหัองพัก Oasis บ้านแสนดอย SPA Resort, จ.เชียงใหม่ มูลค่า 37,664 บาท และรางวัลตีไกล คือ TruSwing อุปกรณ์เสริมติดไม้กอล์ฟ วิเคราะห์ พัฒนาวงสวิง มูลค่า 6,500 บาท จาก Garmin

นอกจากนี้มีรางวัลพิเศษมากมายจากผู้สนับสนุนต่างๆ เช่น Sparsha Slimming Center , KOM KOM Golf ,Fenix ,Nautica ,Jockey และ นิตยสาร Hotgolf

สรุปผลการแข่งขัน
(แข่งขันแบบ Stroke Play คำนวณแต้มต่อ ระบบ Double Peoria คิดคะแนน ระบบ Stable Ford )
ไฟลต์ เอ. (Handicap 0-12.9)
ชนะเลิศ  คุณเศรษฐโชค กานต์อเนกองค์  38-40-78(6.00)-36
รองชนะเลิศ  คุณมรกต ยิ่งจรัสแสง  39-37-76(3.60)-35
ไฟลต์ บี. (Handicap 13-18.9)
ชนะเลิศ  คุณไพโรจน์ จันทร์เรือง  43-43-86(13.20)-35
รองชนะเลิศ  คุณเกศริน ณ ระนอง  45-47-92(18.00)-35
ไฟลต์ ซี. (Handicap 19 – 24.9)
ชนะเลิศ  คุณภูมิฐาน สุนันทวนิช  46-47-93(20.40)-35
รองชนะเลิศ  คุณสุทธิรักษ์ บุญล้อมทรัพย์  46-51-97(22.80)-35
ไฟลต์ Lady (Handicap 0 – 36)
ชนะเลิศ  คุณสายพิณ เกียรติกังวาฬไกล  44-42-86(13.20)-35
รองชนะเลิศ  คุณกมลทิพย์ นวลสกุล  49-50-99(26.40)-35