สสกท. ประชุมใหญ่ ระดมสมองฝ่าวิกฤต โควิค- 19

สมาคมสนามกอล์ฟไทย (tgca) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แบบ นิว นอร์มอล ครั้งแรก
นายกฯ พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมออนไลน์พร้อมเพรียง

ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมแถลงผลงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางและวางรากฐานในการพัฒนาธุรกิจสนามกอล์ฟไทย โดยสมาชิกจาก 88 สนาม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ถึง 71 สนาม ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ศาลายา นครปฐม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564


โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

วาระที่ 3 การแถลงผลงานและกิจกรรมที่กระทำในระหว่างปี มีดังนี้
1. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาดแก่กลุ่มตลาดกอล์ฟในประเทศญี่ปุ่น
2. โครงการ Digital Tourism Platform
3. โครงการ Amazing Sport Amazing Thailand
4. กิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน “EXPAT Fair 2020”
5. โครงการ “Let’s get golf Experience in the land of Golf Paradise”
6 โครงการสถานกักกันในกิจ การสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine),
7. โครงการ “ต้นกล้ามหาสมบัติ”
8. สมาคมสนามกอล์ฟไทยถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 ขอรับมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)
10. โครงการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด- 19
11. สมาคมสนามกอล์ฟไทย เข้ายื่นหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ยื่นขอ ‘บิ๊กตู่’ ไฟเขียวปลดล็อกเปิดสนามกอล์ฟ
12. โครงการ “Central Region Golf Festival 2021”

วาระที่ 4 รับรองงบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

วาระที่ 5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


หลังจากผ่านทุกวาระแล้ว ทางสนามต่าง ๆ ได้ระดมความคิดเห็นผ่านทางการประชุมเข้ามามากมายหลายสนาม ซึ่งทุกความคิดเห็นมีประโยชน์ต่อวงการกอลฟไทยในอนาคต โดยนายพรสิทธิ์ กล่าวก่อนปิดประชุมว่า ”ต้องขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่ทุกสนามเสนอเข้ามา ซึ่งจะนำไปเข้าที่ประชุมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ และนำไปปฎิบัติ สุดท้ายนี้ ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายเข้ามา หวังว่าการระดมสมองในครั้งนี้ จะช่วยกันผ่านวิกฤตโควิด 19 ได้ทุกสนาม”