Golf NEWS

ศูนย์ฯ กอล์ฟชั้นเลิศ ต่อยอด เปิดอบรมผู้ฝึกสอน

ศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง
ต่อยอดพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปิดอบรมผู้ฝึกสอนโดยวิทยากรชั้นนำของโลก

การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนโดยวิทยากรชั้นนำของโลก ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลและ​​ประสบการณ์​ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564

จากความสำเร็จในความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ในจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent Center) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2564 ณ สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต สำหรับนักกีฬากอล์ฟ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีด้านกีฬากอล์ฟมาใช้เพื่อการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟให้มีความพร้อมในการแข่งขันรายการระดับต่างๆ นำมาสู่โครงการต่อเนื่องในการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

ทั้งนี้โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟของประเทศไทย ประกอบด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและหลักการชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) รวมถึงระบบสถิติ​เพื่อการฝึกซ้อม​กีฬากอล์ฟ​​ ​การออกกำลังกาย​เพื่อการพัฒนา​ศักยภาพ​ด้านกีฬากอล์ฟ​ และ​การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย​ เพื่อใช้การฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทย เพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเท​ศและระดับนานาชาติ

โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายป้อมเพ็ชร​ สารพุทธิ ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชายดีเด่น ประจำปี 2562 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกสอนนักกอล์ฟอาชีพชั้นนำของประเทศไทยอย่างมากมาย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมด้วยวิทยากรชั้นนำของโลก อาทิ​ ดร.Young-Hoo Kwon ผู้เชี่ยวชาญด้าน Golf Swing Biomechanics และ มร. Tom Boys ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสถิติด้านกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นทีมด้านสถิติของ ทอมมี ฟลีตวูด มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและ​​ประสบการณ์​การฝึกสอนนักกอล์ฟอาชีพระดับโลกให้กับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชาวไทย ซึ่งการอบรมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟอาชีพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุคเพจ @SAT-Golf Development โดยการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างไร ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟและนักกีฬากอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการ

ดร.ก้องศักด-ยอดมณี