ประชาสัมพันธ์

อัลไพน์กอล์ฟ จัดสวิงบุญ ช่วยรพ.ธรรมศาสตร์

สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จัดแข่งขันกอล์ฟ BE ALPINE GUEST SWING TO SAFE ในวันที่ 26 กันยายน 2564 รายได้ส่วนหนึ่งจากการรณรงค์ จะนำไปบริจาคสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์

สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดการแข่งขันกอล์ฟ BE ALPINE GUEST SWING TO SAFE ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 โดยสมาชิกอัลไพน์ ราคา 1,700 บาท, แขกของสมาชิกอัลไพน์ 4,000 บาทโดยรายได้บางส่วนจากการรณรงค์จะนำไปบริจาคสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร. 025773333 # 200, 201, 202 และ 203 LINE : @alpinegolfclub