Promotion

กัซซันขุนตาน จัดตีไม่อั้น ตามคำเรียกร้อง

กัซซันขุนตาน ต่อโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ออกรอบตีกอล์ฟ เล่นไม่จำกัดจำนวนหลุม กรีนฟี + รถกอล์ฟ

สนามกอล์ฟ กัซซันขุนตาน จังหวัดลำพูน ต่อโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง ออกรอบตีกอล์ฟ เล่นไม่จำกัดจำนวนหลุม กรีนฟี + รถกอล์ฟวันจันทร์ – พฤหัสบดี 500 บาท/ท่าน,วันศุกร์ – อาทิตย์ 600 บาท/ท่าน นักกอล์ฟจะต้องชำระค่าแคดดี้ 18 หลุม = 300 บาท , 9 หลุม = 200 บาท

ติดต่อสอบออกรอบได้ที่โทร 053 – 507006,กรีนฟี 081- 950 4871 , ฝ่ายขาย 081- 660 4334 Fax. 053 – 507012,E-mail: bookingkhuntan@gassangolf.com,Line ID : khuntangolf