Motoring

สรยท. ร่วมกับ วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทนผู้ป่วยโควิด -19

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย สรยท.ร่วมกับ วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทนผู้ป่วยโควิด -19

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตัวแทนสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) มอบประกันสินไหมทดแทนแก่ นางสาวอริสรา อุ้มญาติ สมาชิกสมาคมผู้สื่่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการรับสินไหมทดแทนครั้งนี้ สรยท. ได้ร่วมกับวิริยะประกันภัย มอบประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ชีลด์ ในโครงการ เสริมความสุข เติมความปลอดให้กับสมาชิก ที่เผชิญกับความเสี่ยงติดโควิด-19 ซึ่งได้ระบาดอย่างต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ของโควิด-19 อย่างรุนแรง โดยครั้งนี้ได้รับสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท