คุยกับ ดร.อมร

คู่มือการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว

คู่มือการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว
Long Term Player Development Guide

สวัสดีครับ คุยกับ ดร.อมร ในสัปดาห์นี้ ผมได้อ่านและศึกษา คู่มือ วิธีการพัฒนานักกีฬากอล์ฟเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในระยะยาวของประเทศแคนาดา ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก

คู่มือการพัฒนานักกีฬา ระยะยาว (LTPD) ของกอล์ฟ จะครอบคลุมทุกด้านความก้าวหน้าของนักกีฬา ตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงวัยผู้ใหญ่ กรอบการทำงานนี้ เป็นหัวใจสำคัญของภารกิจ Golf Canada ในการพัฒนาผู้เล่นให้สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดในกีฬากอล์ฟ

ขณะที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ คู่มือ LTPD ยังเน้นที่ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกีฬาตลอดชีวิต แม้ว่าจะมุ่งเป้าไปที่นักกอล์ฟมืออาชีพ นักกีฬา และผู้ปกครองโดยเฉพาะ แต่ LTPD ยังมีข้อมูลที่มีค่าสำหรับเจ้าของสนามกอล์ฟและผู้ประกอบการ

 องค์ประกอบของการสนับสนุนในการพัฒนานักกีฬากอล์ฟ

ผู้ที่ศึกษาหลักของ LTPD มุ่งเน้นไปที่โค้ชและผู้ฝึกสอน ขณะที่กระแสการฝึกสอนและการสอนมีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เล่น ดังนั้นจึงเป็นการระบุว่า องค์ประกอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 4 กลุ่ม (ผู้ฝึกสอน / โค้ช, เจ้าของสนามกอล์ฟ / ผู้ประกอบการต่าง ๆ, ผู้ปกครอง และนักกีฬา / ผู้เล่น) จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากคู่มือนี้

ผู้ฝึกสอน และ โค้ช:

นักกีฬาที่มีทักษะสูง จะมีช่วงเวลายากลำบาก ที่จะเพิ่มศักยภาพของตนให้สูงสุด โดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ฝึกสอนและโค้ชที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเข้าใจ ทุกแง่มุมของเกมและได้พัฒนาพวกเขา วิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง สำหรับผู้ฝึกฝึกสอนและโค้ช บทความนี้ควรทำหน้าที่เป็นแนวทาง และเครื่องมืออ้างอิงทางการศึกษา ในฐานะผู้เข้าร่วมติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนของการพัฒนา

• เส้นทางแนะนำในการพัฒนานักกีฬาในทุกระดับ รวมถึงผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสูง

• กรอบการทำงานที่จัดทำโดย PGA ของแคนาดาและหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกสอนระดับประเทศ(NCCP)

• ตำแหน่งที่ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชแต่ละประเภท เหมาะสมกับกรอบการศึกษากอล์ฟในแคนาดา

ผู้ปกครอง:

พ่อแม่คือแหล่งกำลังใจหลักของความเพลิดเพลิน ความมั่นใจ และการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในระยะแรกของการพัฒนาผู้เล่น LTPD จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจความท้าทายความรู้ทางกายภาพ และวิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระตือรือร้น ในเวลาต่อมา ผู้ปกครองสามารถใช้ความรู้นี้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจว่า บุตรหลานของตนว่าอยู่ในตำแหน่งใดในการแข่งขันและจะเกิดอะไรขึ้น

• ความแตกต่างระหว่างขั้นตอนของพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ

• ข้อกำหนดสำหรับวิธีการที่แนะนำ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเติบโตในทุกด้านของพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ ทางสติปัญญาและสังคม

• วิธีช่วยสอนลูก ให้เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับความสามารถ ความต้องการ และความทะเยอทะยาน

• วิธีสนับสนุนทิศทางและเส้นทางเลือกโดยเด็ก

เจ้าของสนามกอล์ฟและผู้ประกอบการต่าง ๆ :

สนามกอล์ฟและศูนย์ชุมชนของแคนาดา มักเป็นที่ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เป็นอันดับแรก พัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ ด้วยอานิสงส์มหาศาลเช่นนี้

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมใน LTPD รวมไปถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัทเสื้อผ้า อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ที่เกี่ยวข้องกับ กีฬา เป็นต้น

• ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการโปรแกรมติดตั้งภายใน LTPD

• ประโยชน์ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับสโมสร โรงเรียน  ยิม ฯลฯ ที่อยู่ใกล้เคียงในชุมชนของพวกเขา

• วิธีการให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาผู้เล่น ผลประโยชน์และเป้าหมายที่ครอบคลุมใน LTPD

นักกีฬาและผู้เล่น :

นักกีฬาและผู้เล่นจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจภาพใหญ่เบื้องหลัง LTPD และเป้าหมายของเอกสาร ไม่ว่าจะมีทักษะระดับไหน

นักกีฬาทุกคน จะอยู่ในแผนการอันยิ่งใหญ่ของการสร้างสรรค์ แชมป์เพื่อชีวิต

• เส้นทางการพัฒนาผู้เล่นที่ทำขึ้น และพร้อมที่จะปฏิบัติตามในกีฬากอล์ฟ

• วิธีการเตรียมตัวทางร่างกายและจิตใจ สำหรับรับความท้าทาย ความล้มเหลว และความสำเร็จของการแข่งขัน

• เกณฑ์มาตรฐานที่แนะนำสำหรับการวัดความประสบความสำเร็จกับของนักกีฬา

ในฉบับหน้า ผมจะมาอธิบายต่อในเรื่องของ 11 ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล การพัฒนาผู้เล่นและนักกีฬากอล์ฟในระยะยาว

ดร.อมร นันทวะกุล
Parent Sport Coach
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา Sport Management