Golf NEWS

ไทยพีจีเอ ประกาศ แข่งที่ บลู แคนยอน ภูเก็ต 6 รายการ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ แห่งประเทศไทย ประกาศเริ่มแข่งขัน ที่สนามบลู แคนยอน คันทรี คลับ จังหวัด ภูเก็ต ถึง 6 รายการประเดิมรายการแรกวันที่ 13 กันยายน 2564 นี้ พร้อมทั้งประกาศมาตรการให้นักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันต้องปฎิบัติตัว ก่อนเดินทางไปแข่งขัน

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ แห่งประเทศไทย ประกาศ กำหนดการแข่งขัน 6 รายการ ณ จังหวัด ภูเก็ต โดยมีรายการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. การแข่งขัน SAT – Thailand PGA One Day Tour รายการ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 250,000.00 บาท (ใช้เป็นรอบคัดเลือกของ TDT รายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021) ค่าสมัคร 1,900 บาท

2. การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 วันที่ 14-15 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 1,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 1,900 บาท

3. การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021 วันที่ 17-19 กันยายน 2564 (รอบคัดเลือก 16 กันยายน 2564) ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 2,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 2,300 บาท

4. การแข่งขัน SAT – Thailand PGA One Day Tour รายการ 2nd SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 250,000.00 บาท (ใช้เป็นรอบคัดเลือกของ TDT รายการ Singha-SAT TDT Phuket 2021) ค่าสมัคร 1,900 บาท

5. การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ Singha-SAT TDT Phuket 2021 วันที่ 28-29 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 1,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 1,900 บาท

6. การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ Singha-SAT Phuket Classic 2021 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 (รอบคัดเลือก 30 กันยายน 2564) ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 2,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 2,300 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำคัญในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต / SANDBOX SWING CONDITIONS FOR ALL WHO ARE TRAVELING INTO PHUKET / SANDBOX SWING การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยเครื่องบิน ให้เดินทางถึงสนามบินก่อนเวลามากกว่าปกติ เนื่องจากจะมีการตรวจเอกสารอย่างละเอียด โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่
1. บัตรประชาชน
2. หนังสือขออนุญาตเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (ขอได้จากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ)
3. หลักฐานการฉีดวัคซีน ต้องได้รับวัคซีน Covid-19 , Sinovac ครบ 2 เข็ม , Sinopharm : ครบ 2 เข็ม, AstraZeneca : 1 เข็ม, Moderna : 1 เข็ม, Pfizer : 1 เข็ม , Johnson & Johnson : 1 เข็ม
4. ผลการตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
5. ลงทะเบียนใน www.gophuget.com / Capture หน้าที่อนุมัติไว้ เพื่อสามารถตรวจสอบ หลังจากเครื่องบินลงที่สนามบินภูเก็ตและเข้าไปในอาคารสนามบิน จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารอีกครั้ง

หมายเหตุ:
1. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
2. เนื่องจากเป็นรายการแข่งขันที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งในและนอกสนามแข่งขัน ผู้ฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในรายการแข่งขันทุกรายการในจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อความสะดวกของสมาชิกทุกคน ลำดับสิทธิ์การเข้าแข่งขันรายการที่จังหวัดภูเก็ตของ SAT-Thailand PGA One Day Tour / Thailand Development Tour และ Thailand PGA Tour แต่ละ Tour จะใช้ลำดับสิทธิ์เดียวกันทั้ง 2 รายการโดยไม่มีการเปลี่ยนหลังจบการแข่งขันแต่ละรายการ
4. การจ่ายเงินรางวัลทั้ง 6 รายการที่แข่งขันในจังหวัดภุเก็ต จะจ่ายพร้อมกันครั้งเดียวในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยวิธีการโอนเงินทางบัญชี
5. ตามมาตรการของจังหวัดภูเก็ต หลังจากเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแล้ว นักกอล์ฟ แคดดี้ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับการตรวจ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ทุก ๆ 5 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดโดยสมาคมฯ, โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ นักกอล์ฟที่ไม่มาตรวจตามวัน เวลาที่กำหนด จะต้องหาสถานที่ตรวจ ATK ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpga.or.th