Promotion

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดโปรโมชั่นเปิดสนาม

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โปรโมชั่น Sport Day ต้อนรับเปิดสนาม

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โปรโมชั่น Sport Day ต้อนรับเปิดสนาม วันจันทร์ (ทั้งวัน) ออก 2 ด้าน กรีนฟี + แคดดี้ = 600 บาท กรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ = 1,000 บาทตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ก.ย2564 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อจองเวลา 098-899-9479, 02-534-3880