ไทยเบฟ มอบหน้ากาก N95 ให้ รพ.ธรรมศาสตร์

ทยเบฟ มอบหน้ากาก N95 ให้ รพ.ธรรมศาสตร์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 4,200 ชิ้น ให้กับ รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ. ประกาศิต สงวนจิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ร่วมรับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์