ประชาสัมพันธ์

ป้าต้อย ปาริชาต เยียวยา ลูกน้องปาริชาต กอล์ฟ ลิงค์ 2 รอบ

ป้าต้อย ปาริชาต วิวัฒน์อนันต์ ช่วยลูกน้องปาริชาต กอล์ฟ ลิงค์ 2 รอบ พร้อมกับดุแลสนามให้สมบูรณ์พร้อมให้บริการเต็มที่หลังเปิดบริการ

ป้าต้อย ปาริชาต วิวัฒน์อนันต์ ประธานบริหารสนามกอล์ฟ ปาริชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟลิ้งค์ จังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือและเยียวยาลูกน้องและแค้ดดี้ สนามไป 2 รอบ พร้อมปรับปรุงสนามเพื่อรอต้อนรับนักกอล์ฟหลังกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง

โดยในรอบแรก ป้าต้อย ปาริชาต วิวัฒน์อนันต์ ประธานบริหารสนามกอล์ฟ ปาริชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟลิ้งค์ มอบเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาทพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน หลังจากนั้นก็ทำปรับปรุงสนามไปในรอบแรก เมื่อวันที่่ 27 กรรกฎาคม 2564

ในส่วนการเยียวยารอบสอง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ป้าต้อย ปาริชาต วิวัฒน์อนันต์ คุณนาทธีรา ปิยะวิโรจน์ ท่านประธานบริหาร Mr.Mitsuhikoido และท่านนักกอล์ฟผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน ได้ช่วยกันสมทบทุน กันมาช่วยเหลืออีกครั้ง สำหรับเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพในครั้งนี้ 1. ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 2. มาม่า 2 แพค3. ไข่ไก่ 1 แผง4. มังคุด 1 ถุง 5. เงินเยียวยา 300 บาท

คาดว่าหลังที่เปิดสนามทุกอย่างจะพร้อมให้บริการนักกอล์ฟด้วยสภาพสนามที่สมบูรณ์ และขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนสนาม