Motoring

“มาสด้า ปันสุข” เริ่มปันความสุขแล้วทั่วฟ้าเมืองไทย

มาสด้าจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” บริเวณหน้าโชว์รูมรถยนต์มาสด้าเพื่อส่งมอบการแบ่งปันไปยังพี่น้องชาวไทย

าสด้าเริ่มเดินหน้าโครงการ “มาสด้า ปันสุข ปี 2” เต็มกำลัง จัดตั้งตู้ “ปันสุข” หน้าโชว์รูมรถยนต์มาสด้าตลอดเดือนสิงหาคม พร้อมขบวนคาราวานไปทั่วทุกชุมชน เพื่อแบ่งปันอาหาร ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 พร้อมส่งมอบการแบ่งปันไปยังกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เยาวชน และประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อต่อเติมพลังแรงใจและสนับสนุนให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อีกครั้ง ทั้งนี้ กิจกรรมได้เริ่มเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และจะจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจของทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมๆ กัน

มาสด้าจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” บริเวณหน้าโชว์รูมรถยนต์มาสด้าเพื่อส่งมอบการแบ่งปันไปยังพี่น้องชาวไทย ประชาชนเข้ามารับการแบ่งปันจากโครงการ “มาสด้า ปันสุข”นอกจากนี้ มาสด้ายังได้จัดขบวนคาราวานเข้าไปส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นกับการแบ่งปันและส่งกำลังใจไปให้ประชนชนในทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ เยาวชน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ได้ถ้วนหน้ามากยิ่งขึ้น

ผู้จำหน่ายมาสด้าส่งมอบการสิ่งของที่จำเป็นไปยังบุคลากรทางการแพทย์ เยาวชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

มาสด้าจัดวาง “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่แหล่งชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามารับสิ่งของได้สะดวกขึ้น

โครงการ “มาสด้า ปันสุข ปี 2” จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันในครั้งนี้ สามารถนำสิ่งของต่างๆ มาสมทบที่ “ตู้ปันสุข” บริเวณหน้าโชว์รูมรถยนต์มาสด้าได้ด้วยเช่นกัน โดยได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ “ตู้ปันสุข” ทุก 1-2 ชั่วโมง และวางมาตรการเว้นระยะห่างจากการสัมผัสให้มากที่สุด เพื่อให้ทุกท่านอุ่นใจและปลอดภัยจากโรคโควิด-19
มาสด้าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งจากพลังเล็กๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งความคาดหวังของมาสด้า คือการได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนจากการได้เป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” และสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง ทั้งนี้ มาสด้าจะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “มาสด้า ปันสุข” และกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดไป เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยในทุกสถานการณ์ความยากลำบาก ตามความวิสัยทัศน์ของมาสด้า เพื่อโลก เพื่อสังคม และเพื่อผู้คน ที่ยั่งยืนตลอดไป